lisa 23 år
  Är det helheten som räknas eller måste alla provdelar vara godkända? I grundskolan kunde man t.ex. ha F i delprov A medan E-A på de andra provdelarna och ändå vara godkänd.

  1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden
  Hej Lisa, det är helt och hållet läraren ansvar att försäkra sig om vilka kunskaper varje elev har /med hjälp av prov, bl a nationella prov/ och sätta ett relevant betyg.
  Det är ingen stor principiell skillnad i betygssättningsprocessen mellan grundskola & gymnasieskola.
  Du och dina klasskompisar har rätt att få svar från läraren på bland annat den frågan som du ställer här nu. Jag råder dig fråga läraren i det aktuella ämnet.
  Ytterst är det rektor på programmet som är ansvarig. Du kan därför vända dig direkt till rektor med samma fråga som du ställer här nu.
  Allmänt gäller: en elev KAN vara godkänd på kursen om hen missade en delprov men det kan också vara så att just den delen av kursen är så pass viktig att läraren inte kan sätta ett godkänt betyg på hela kursen om just den delen är underkänd. Delkurserna är inte alla lika stora och "viktiga". Det är lärarens ansvar att på förhand upplysa eleverna om vad som gäller för just den kursen och vilka delar som man MÅSTE vara godkänd i för att kunna få ett godkänt betyg på hela kursen.

  Jag hoppas att mitt svar blir till hjälp för dig.
  Önskar dig allt väl!
  Med vänlig hälsning
  Liselotte SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga