1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Felicia!
  du måste få svar från det lärosäte där du vill ta ut examen. Det är endast de generella "ramar" som gäller för alla lärosäten och de är 180 hp och av dem minst 90 hp inom sitt huvudämne + godkänd kandidatkurs med rätt innehåll måste ingå. De resterande poängen kan delvis behöva vara inom "närliggande områden" men vid generell kandidatexamen kan upp till 60 hp vara "valfria kurser". Oftast kan man ta i alla fall 30 hp mer eller mindre helt valfria högskolepoäng... men detaljerna måste du kontrollera med studievägledare på den institutionen där du vill ta ut examen. Institutionerna är också "begränsade" genom att de har examinationsrätt inom vissa områden (endast) och det kan vara olika områden på olika lärosäten. 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga