1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Rebecka,
  jag kan inte lova att det går att få fram studiefinans-lösning för ngn som är äldre än 56 år, men det man får testa är bl.a följande:
  - kontakta personens A-kassa och fråga om A-kassa skulle bevilja möjlighet att behålla A-kasseersättning under studietiden. Det som A-kassorna brukar acceptera är halvtidsstudier i max 20 veckor, men de kan kanske göra ett undantag och bevilja studera mer;
  - kontakta arbetsförmedlingen (AF) och fråga om AF kan fatta beslut om Aktivitetsstöd under studietiden; aktivitetsstöd ger lika mycket pengar som a-kasseersättning men den betalas ut av Försäkringskassan efter beslut från AF.
  - se om det finns fonder eller stipendier att söka (en svår fråga vad man kan söka... och så finns det ingen garanti på att få ngt.); finns många små summor (t.ex 2.ooo kr totalt, alltså inte per månad) som man skulle ev kunna få via fond, stiftelse eller stipendier; finns alltid exempel på någon som hittar möjlighet att få ngt.sådant men ofta handlar det om rätt så små summor.

  - om det studier på grundskolenivå det handlar om, så brukar man kunna läsa med Försörjningstöd ("socialbidrag" som det brukar heta i folkmun); kanske kan soc.förvaltningen i personens kommun bevilja läsa på högre nivå än grundskola (det är i så fall ett undantag och man får särskilt fråga om det blir möjligt för just den personen).

  - som sista alternativet får man titta på möjlighet att ta lån (på banken eller hos en privatperson, t.ex en vän eller en släkting eller många små lån hos många olika vänner och släktingar).

  De exemple jag känner till är att antingen fick man beslut från A-kassa eller AF om beviljande av studier med bibehållen a-kasseersättning eller aktivitetsstöd, eller att personens partner (make eller maka) stod för försörjning när personen över 56 år studerade. Känner också många exempel när folk avstår från studier pga de inte kan få ekonomin att gå ihop och har då inte råd att studera. :(

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga