1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Caroline,

  inom vilket område vill du doktorera: pedagogik? eller det ämnet i vilket du är behörig lärare? eller ngt annat?
  Mitt förslag är att du vänder dig till studievägledningen på den institutionen där du vill doktorera: du kan annars också alltid se om studievägledare på lärarprogrammen kan svara på din fråga.

  Allmänt gäller: man behöver skaffa sig utbildning på avancerad nivå: lägst magisterexamen (som är ett års studier på avancerad nivå). Men många ggr är det fördelaktigt att ha gått masterprogrammet och fått masterexamen (som är = 2 års studier på avancerad nivå).
  Du kan leta efter lämpliga magister- och masterprogram att söka till och kan göra det både på www.studera.nu som är de svenska lärosätenas gemensam webbplats och på de enskilda lärosätenas webbplatser eller genom att fråga studievägledare på de högskolor-universitet där du vill läsa.

  Mot slutet av studier på avancerad nivå bör du försöka hitta ngn doktorandtjänst att söka, vilket kan bli problematiskt, då kanske inga tjänster utlyses under lång tid eller att det är väldigt många sökande till varje tjänst.
  Som jag förstår det, så får doktorander lön under sin tjänst på fyra år och en handledare som handleder i avhandlingsskrivandet. Doktorander skriver avhandlingen och samtidigt utför viss arbete på institutionen, kan vara administrativt och/eller undervisning på högskolenivå (eller bistå högskolelärare som "hjälplärare").
  Det är inte alla som lyckas hinna skriva avhandling på fyra år som doktorandtjänst, som längt, kan löpa, utan de som inte blir klara men ändå vill fortsätta jobba mot att kunna försvara sin doktorsavhandling, får göra det "på sin fritid" för att ngn försörjning har man då tyvärr inte, utan får jobba med "ngt annat" eller försörja sig på ngt sätt (t.ex om familjen ställer upp med försörjningen).
  Vad jag fick förklarat av en sakkunnig, är det vanligare att man inte blir klar på 4 är, än att man blir klar. Sedan, om man lyckas skriva färdigt och även försvara (med godkänt resultat) sin avhandling, finns det inga garantier på att få sysselsättning och försörjning efter det. Det finns exempel på att folk jobbar med godkänd doktorsavhandling med ngt helt annat pga de inte lyckades få jobb inom sitt område. Känner till en person som med doktorsavhandling (godkänd)inom språkvetenskap - jobbar med basala administrativa uppgifter på en myndighet (och vars kollegor som utför samma uppgifter har ingen högskoleutbildning, och ibland inte ens gymnasial utbildning i bagaget). Detta pga tuff konkurrens om jobben på högskolor/universitet. Bra om man är beredd att flytta dit jobbet finns (minst inom hela Sverige men helst även till utlandet - till andra universitet, utomlands, om tillfälle/jobbmöjlighet öppnas där).
  Jag försöker inte avråda dig, utan vill bara ge en realistisk bild på hur lång och svår väg man ger sig in på om man väljer gå mot att doktorera.

  Vänligen
  ANNA
  P.S: på yrke/doktorand ser man att det är och på yrke/högskolelärare ser man att det är "balans" men min personliga uppfattning är det är även inom det yrke Svårt att få jobb!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga