Greger

  Hej! Jag undrar hur länge man kan ha anmäld frånvaro från skolan (sjuk). Inte oanmäld frånvaro eller ledighet. Om jag är sjuk på riktigt och har sjukintyg hur länge av terminen kan jag vara sjuk? Kan jag vara sjuk hur länge som helst så länge jag fixar betyg i mina kurser eller finns det en minimumtid jag måste gå i skolan för att få examen?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Greger,
  för att få ut examensbevis måste du uppfylla kraven - få godkända betyg i minst 2250poäng och betyg i totalt 2500poäng (250poäng kan man ta in i examensbevis med betyget F, men inte i vilka kurser som helst).
  Angående hur länge man kan vara sjuk - så finns sjukdomar där man är sjuk livet ut, kroniska sjukdomar. Så länge du är sjukskriven (har läkarintyg som sjukskriver) så kan du vara inskriven på gymnasiet och delta i undervisningen i den omfattningen som du orkar. Men din skola har inte skyldighet att anpassa undervisning så att du kan läsa på distans. Elever som varit sjukskrivna under längre perioder brukar behöva gå om en eller 2 år på gymnasiet.
  Vad gäller "olovlig frånvaro", när man inte kommer till skolan och inte kan uppvisa sjukskrivningsintyg - så är det max en månad. Har gymnasieeleven varit frånvarande i mer än en månad, då skrivs eleven ut från gymnasiet - men undantag av att eleven är sjukskriven och ha läkarintyg eller om eleven fick vara frånvarande enligt rektors beslut.
  Hur du menar att du ska "fixa betygen" utan att gå på lektionerna, vet jag inte. Det är inte så att man kan komma in och göra slutprovet och få godkänt betyg i kurserna... oftast behöver man vara närvarande under hela kursen, för att det är inte endast de teoretiska kunskaperna som är grunden för betygen på gymnasiet, utan även samarbete i grupp, färdigheter i hur man tar fram information och hur man kan redovisa inför gruppen/klassen - som också utgör grunder för betygen.
  Det är dock möjligt att eleven som är sjukskriven kan ha rätt att göra prövning (skriftligt prov och sedan muntligt, där läraren har skrivit individuella frågor utifrån de skriftliga svaren eleven gav) - om eleven pga sjukdom inte kunde delta i undervisningen. Får eleven F i en kurs på gymnasiet, har hen rätt att göra prövning. Tidpunkten för prövningen bestämmer skolan/rektorn, inte eleven.
  Det är svårt att få godkänt betyg på prövningen om man inte deltog i undervisningen.
  Vi rekommenderar att delta i undervisningen så mycket man kan. Är man sjukskriven, rekommenderar vi att satsa på att bli frisk snarast möjligt och återgå till skolan när man kan. Får du möjlighet att gå om en eller flera kurser eller om rektor kan ansöka om förlängd studietid för dig - så tycker vi att det är en stor fördel att kunna få mer tid på sig och skaffa sig bättre/djupare kunskaper och också, förhoppningsvis, högre betyg.
  Du kan också fråga skolverkets upplysningstjänst. Tel.tid 08-52733200.
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga