1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Troligen inte. Prata med syv på skolan. Det är svårt, många ggr omöjligt att få ihop kurserna för att uppfylla kraven för examensbevis om man byter program efter årskurs 2. Och i så fall får inte rektorn fatta beslut om antagning.

  • Jelena :

   Håller med Mikaels svar. En av anledningarna att det är mycket svårt (i princip imöjligt att byta program efter årskurs 2 är att rektor får inte längre fatta beslut om individuellt anpassat program; det beslutet måste fattas innan eleven avslutar år2 på gymnasiet). Och därför måste kurserna, för att eleven ska kunna byta, stämma precis, exakt - så att eleven kan uppfylla kraven för examensbevis eller så måste den mottagande skola på något sätt erbjuda eleven läsa de kurser som andra i klassen redan läst, under årskurs1 eller 2... detta är mycket svårt för skolan att åstadkomma. Det är både besvärligt och dyrt. Arbetstid kostar pengar. Hela skolans schema kan inte läggas utifrån en enda elevs behov. Skolorna har inte heller råd att på de nationella gymnasieprogrammen erbjuda individuell undervisning.
   Du får givetvis fråga på den skola dit du vill byta. Jag blir glad om jag (och Mikael SYV) har fel! :) Det finns inget förbud mot att byta men på grund av praktiska omständigheter går det inte att genomföra. Detta på grund av att en elev som tas in på en gymnasial utbildning får inte tas in om det från början är klart att hen inte kommer kunna uppfylla kraven för examensbevis. :( Oftast blir det så även om gymnasieskola har ledig plats i år3, då kan en elev tas in från en annan skola om hen på sin skola läst samma program och inriktning men inte ens det kan garanteras, för att kurserna kanske inte stämmer överens (exempel: på de flesta gymnasieskolor läses kursen Idrott och hälsa 1 under årskurs 1 men på vissa (ibland) ligger den kursen i år2 eller t o m i år3. Och det är en obligatorisk kurs (en av de många obligatoriska kurser). Så, om eleven vill byta till en skola där eleverna redan har läst den kursen och just den eleven inte har gjort det + har också några andra kurser som hen måste ha för examensbevis men klassen redan läst dem... hur ska skola göra? Men om man har enorm tur, så kan schemat ligga så att eleven kan läsa kurs/kurser med fel årskull, t.ex eleven är inskriven i år3 men läser vissa kurser med ettorna och tvåorna. Därför säger man inte - Nej, det är för sent att byta. Utan man säger: Fr¨ga på den skolan dit du vill byta och vi hoppas det går bra! Dock är chansen liten. Lösningen här kan bli att gå om år2, alltså byta in i årskurs 2 och läsa år3 nästa läsår.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga