Anna
  Hej syv!
  Jag vill utbilda mig till röntgensjuksköterska och jag verkligen gillar djur så jag tänker att kombinera dessa två. Jag undrar om röntgensjuksköterskor kan jobba i djurkliniker? eller med djur i allmänhet? Är det tillräckligt med röntgensjuksköterskeprogrammet isåfall eller måste jag läsa andra program/kurser som t.ex. etologi, djurskydd och sv?
  Tack förhand!
  • : Läs på http://blog.ki.se/kistudententony/rontga-djur-som-rontgensjukskoterska/
  • SYV-besökare : för ett litet tag sedan fick jag en liknande fråga från en elev, och fick då svar från flera djurkliniker att, som reglerna ser ut idag, så finns det endast begränsningar på att hen som röntgar djur måste vara över 18 år och ej gravid... så nästan "vem som helst" får röntga djur, även utan någon speciell utbildning (låter lite märkligt, tycker jag, men de som idag anställer på vet.kliniker svarar så här - så måste det ju stämma, tycker jag). Annars så kan man höra med Jordbruksverket, som borde ha koll på reglerna på just det område.
  • Julia :

   Hej, var god se information hos Jordbruksverket jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/arbete
   Det kan också vara arbetsgivaren som bestämmer om ev delegation av olika arbetsuppgifter

  • : Det finns möjlighet att jobba med djur som röntgensjuksköterska, jag känner dock inte till om det behövs någon kompletterande kurs. PÅ AniCura Bagarmossen djursjukhus finns det två röntgensköterskor. Jag tror att det är lättare att få jobb på ett djursjukhus eller större klinik som har ett kontinuerligt röntgenflöde. Kontakta Bagarmossen så kan du nog få ett bättre svar! Med vänlig hälsning G.
  Läs alla kommentarer

  4 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Anna,
  vill man i Sverige jobbar inom djurvården, gäller info som finns att ta del av på framtid.se/yrke/djurhälsopersonal

  Det är upp till Jordbruksverket och arbetsgivaren. Jordbruksverket sätter generella regler och arbetsgivaren kan ibland göra egna bedömningar och i vissa fall även fixa "undantag", kan jag tänka mig.
   
  På Jordbruksverkets sida verkar det som om personer med sjuksköterskelegitimation kan jobba som djurvårdare på utökad nivå (nivå 2). Där finns det även en punkt om att de får röntga djur om de anses ha den kompetensen: jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/arbeteinomdjurenshalsoochsjukvard/djurvardare.
   
  Så jag vill be dig vända dig direkt till dem (Jordbruksverket och till exempelvis ett djursjukhus) för att få mer klarhet i frågan.
  OBS! regler och bestämmelser kan ändras framöver; det som gäller idag behöver inte gälla om några år.
   
  Hälsningar
  Julia SYV

  Hej igen,
  jag fick nu svar från ännu en sakkunnig - var god läs nedan:

  Det är Jordbruksverket som beslutar om olika behörigheter för yrkeskategorier inom djurens hälso- och sjukvård. Du hittar en del information på deras hemsida jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal.
  Det bästa är om du kontaktar Jordbruksverket kring specifika regler om just röntgen. Det är möjligt att rent tekniska arbetsuppgifter kring röntgen och andra bilddiagnostiska provtagningar kan skötas av personal som inte behöver ha särskild behörighet att arbeta med djur.

  För att arbeta med djuromvårdnad i övrigt krävs dock att man är legitimerad djursjukskötare, och då behöver man genomgå ett yrkesprogram på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.
   
   
  Med vänliga hälsningar
   

  Och en annan sakkunnig svarar så här:

             ” ... gissar att man egentligen blir överkvalificerad med ett tre-årigt program, men man har å andra sidan mycket kunskap om tekniker etc. med sig. Och principerna skiljer sig inte så mycket åt. Jag tror att man kan tillföra en hel del också.  Dessutom har man ju ett val, det går att arbeta inom sjukvården också om det är svårt att få jobb inom veterinärröntgen. ”

  • : Jag tänker på att Röntgensjuksköterskeprogrammet är en 3-årig utbildning och reglerna kan ändras; det som gäller idag kanske inte gäller om några år... . Jordbruksverket borde kunna svara ang. de regler som finns idag och om de vet ngt. om eventuella framtida förändringar.
  • SYV-besökare : Röntgensjuksköterska från human kan arbeta i djurvården (med röntgen) med en kompletterande kurs i D9.
  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej,

  kan tyvärr inte ge svar "på raka arm" exakt vad gäller (vem får röntgen-undersöka djur) men kan tänka mig att en leg.röntgensjuksköterska med viss arbetslivserfarenhet och genomgången utbildning i Veterinärmedidin på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, skulle få göra det. Se ex. vad gäller för Djur-fysioterapeuter (se info om yrke/djurfysioterapeut).

  Jag tänker också så här: om du vill jobba endast med djur, så varför inte satsa på yrket Djursjukskötare i stället?
  Kika också på utbildningar inom yrkeshögskola:

  Kvalificerad djurvårdare - yh i Skara;
  Kvalificerad djurförvaltare - yh på distans.

  Hej, vi fick idag svar från Jordbruksverket. Var god läs nedan:

            "Hej!
  Just röntgen-sjuksköterska är inget som vi ta upp i våra föreskrifter. Idag kan legitimerade sjuksköterskor få undantag från behandlingsförbudet och därmed arbeta på nivå 2 (läs mer här: jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal)
   
  Röntgensjuksköterska finns som sagt inte omnämnt vilket innebär att de skulle arbeta som ”övrig personal”, dvs. djurvårdare och omfattas av behandlingsförbudet. För att kunna arbeta på nivå 2 behöver de ha gått den grundläggande kursen i läkemedelshantering om de inte redan läst farmakologi på sin utbildning.
   
  Mvh
  Enheten för internationella frågor och djurhälsopersonal
  Jordbruksverket"

  Hej igen,

  fick nyss svar från en Klinikchef på en djurklinik; var god läs hennes svar  - nedan:

         "Som jag förstår det räcker det med en kompletterande utbildning som heter D9. Som sjuksköterska inom humanvården räknas du som Djurvårdare nivå 2 inom djursjukvården och behöver ingen kompletterande utbildning. Om du vill läsa mer  angående de olika nivåerna för djurvårdare finns det bra information på Jordbruksverkets hemsida.

  Med vänliga hälsningar".

  • SYV-besökare : Som röntgensköterska får man röntga djur utan någon extra utbildning förutom internutbildning på plats på ett djursjukhus.
  Saga SYV

  Hej,
  så vitt jag vet gäller följande:
  För att hantera sederade eller sövda djur under en röntgen-undersökning behöver personal som hanterar genomförandet av rtg-undersökningen, ha med godkänt resultat genomgått en Grundkurs i läkemedelshantering vilket bland annat gör att man får en utökad behörighet som djurvårdare.

  Kursplanen måste vara godkänd av Jordbruksverket och måste uppfylla kraven för Djurvårdare på Nivå 2, enligt föreskrifterna D9 och D8 .

  Kurslängd kan variera, beroende på vilken bakgrund personen har, som genomgår kursen; läser man på distans, kan man läsa i sin egen takt. Nedan finns ungefärligt möjligt kurs-upplägg:
  Kurslitteratur/ inläsning (beräknad tid cirka 7 timmar); praktiska moment - genomgång och träning, ca 5 timmar; 8 timmars teori i form av föreläsningar, grupparbeten samt enskilda övningar: lära sig hitta i FASS, lägesbeskrivning på aktuellt djurslag, exempel på medicinering, hantering före, under och efter medicingiva m.m. Sammanlagt - ca 20 timmar (motsvarar studier på halvtid under en vecka).

  Examination efter genomgången Grundkurs i läkemedelshantering
  Examinationen sker vanligtvis skriftligt på deltagarens arbetsplats 1-2 veckor efter genomgången kurs. Skrivningstiden tar 90 minuter.
   

  SYV-besökare SYV

  För att just röntga djur behövs ingen speciell kompetens förutom att du skall ha tillräckligt strålsäkerhetskompetens.

  Det krävs heller ingen direkt kompetens för att jobba som djurvårdare på nivå 1 men då får du inte ge några injektioner, det man får göra då är medicinera per oralt, rasta hundar, göra enklare omvådrnad, städa, tvätta mm.

  För att få lov att ge injektioner (inte alla typer av injektioner) måste du vara djurvårdare nivå 2, detta måste du lära dig antingen genomgå en kortare utbildning i läkemedelshantering, ha svensk sjuksköterskelegitimation, veterinärutbildning plus några andra kriterier som också uppfyller kraven för att jobba som djurvårdare nivå2. Som djurvårdare på nivå 2 verkar man också får göra lättare behandlingar på sederade djur, det är relativt ofta som djuren är sederade när de ska röntgas.

  Så vad jag kan läsa mig till, som röntgensjuksköterska innebär att man bör kunna jobba med röntgen inom smådjurssjukvården. Däremot är det nog inte så många ställen där det finns möjlighet att bara jobba med röntgen utan att röntgen blir en del i det dagliga arbetet där mycket annat också ingår.

  Jag skickar med en länk från jordbruksverket där det står lite mer om de olika nivåerna för djurvådare - här.


  MVH

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga