Lily

  Hej! Det är så att jag hade valt att läsa spanska som moderna språk på grundskolan, från årskus 6-9. Då skolan jag gick på hade inte franska. Så jag fick välja mellan tyska eller spanska. Men jag ville så gärna läsa franska sen i grundskolan, tyvärr. Så jag fortsatte med att läsa spanska som moderna språk även på gymnasiet, eftersom jag kunde få meritpoäng. Jag läste spanska steg 3 första året på gymnasiet och jag fick godkänt i kursen. Jag har även läst spanska steg 4 andra året på gymnasiet, men jag fick underkänt på den kursen. Jag har alltså ingen intresse för spanska alls och jag har ingen nytta av med språket tyvärr. Jag vill och har och alltid haft intresse för franska språket, och jag har nytta av det språket eftersom jag i framtiden kommer att bo, jobba samt studera där nere i Frankrike. Så min fråga är, vad ska jag göra nu? Jag har redan betyg och godkänt i spanska 3? Jag läser i nuläget på yrkeshögskolan till fastighetsförvaltare, samtidigt så läser jag 2 kurser på komvux, naturkunskap 2 och matematik 3b. Kan jag läsa franska på komvux ? Jag vill ta bort min spanska och ersätta franska steg 3 istället.

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Lily!
  du kan söka läsa franska på komvux (i den kommunen där du är folkbokförd). Men studier i franska kan även finnas på andra ställen - t.ex inom studieförbund/kvällskurser.
  Ändra språk från spanska till franska i ditt examensbevis kan du inte göra. Inget i examensbeviset kan ändras ju, tyvärr.
  Om du får högre betyg i Franska 3 än snittet av dina gymnasiala betyg, kommer även betyget i franska 3 räknas in, pga den kursen ger "i princip" meritpoäng och antagning.se får i så fall räkna in den, men inte i stället för betyget i spanska 3, utan både betygen i spanska 3 och i franska 3 kommer i så fall räknas in. Detta kan vara viktigt om du vill komma på ngn svensk högskoleutbildning.
  Om du tidigare inte läst franska, söker du på komvux läsa franska 1, som är nybörjarkurs. Om man läser den kursen på heltid, tar det 5 veckor. Om man läser den kursen på halvtid - tar det 10 veckor. På låg takt, 25% kan man läsa den kursen på 20 veckor. Får du godkänt betyg i Franska 1, kan du sedan läsa Franska 2, och efter det Franska 3 och efter det - 4. Skulle man läsa på heltid, endast franska kurser, på komvux, tar studierna i de fyra kurser 20 veckor, sammanlagt.

  Om studietakt
  Om du nu läser på en yrkeshögskoleutbildning och även läser på komvux, så tror jag inte det blir bra om du läser ännu en komvuxkurs i snabb takt, samtidigt. Sök läsa franska efter de där andra kurserna som du läser nu, eller sök läsa franska på låg takt, på 25% av heltid.

  • : Så du menar att om jag ska läsa franska på komvux så kan jag inte hoppa direkt till franska steg 3? Utan jag måste börja från franska steg 1 sedan 2 sedan 3 osv? Och betyget jag får på moderna språk franska steg 1, 2,3 och 4 räknas in på min snitt betyg ? Alltså har jag utökade kurser då ?
  • Anna :

   De förkunskaper som krävs för att ha en rimlig chans få godkänt betyg i franska 3 = studier i franska på heltid i 10 veckor, alltså cirka 400 timmars studieinsats inom franska. Hur mycket franska kan du nu? Om du anser att du kan tillräckligt mycket franska, be göra nivåbedömningstest (kan finnas möjlighet göra det på komvux). Om testet visar att du har tillräckliga förkunskaper för att hoppa in i franska 3, borde komvux kunna ta in dig på den kursen. Betygen i franska 1 och 2 kommer inte räknas in i ditt jämförelsetal/meritvärde. Betygen i högre kurser, t.ex franska 3 - kan räknas in om det kommer höja ditt meritvärde. Men om du får lägre betyg i franska 3 än snittet/jämförelsetalet på de betygen som du har i dit examensbevis, kommer inte det betyget räknas in (för att det skulle i så fall vara till nackdel för dig). Även betyget i franska 4 kommer räknas in om det höjer ditt meritvärde, men inte annars.
   Du nämner "utökade kurser". U-markering i examensbeviset påvisar vilka kurser som lästes utanför programmet, utöver de 2500p. som gymnasieprogrammen går ut på. När man väl tagit ut sitt examensbevis, kan inget i det dokumentet ändras. Du får alltså inga nya kurser in i ditt examensbevis. 
   De kurser du läser efter gymnasiet, på komvux (eller gör prövningar i) gäller samma regler som för U-kurser i examensbeviset, alltså betygen räknas in om kursen krävs för särskild behörighet eller om det ger meritpoäng. Annars räknas inte betygen in. :)

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga