Daniel
  Hej!
  Jag undrar vilka vidareutbildningar man kan läsa efter Biomedicinsk Analytikerexamen. Om man vill läsa vidare, vad kan man jobba med som har en hög lön?

  Har hört att man kan läsa Patologi efteråt bland annat, får man då jobba som en Patolog?
  • Daniel : Så vitt jag vet: Det finns inga yrken med hög lön som kan söka direkt efter en BMA examen. Direkt efter BMA utbildningen så kan man söka tjänster inom landsting eller privata företag och räkna med en ingångslön runt 25 000kr. Men man kan läsa vidare på magister- /ett år/ eller masterprogrammet / 2 år/ - utbud av magister- och masterprogram förändras. Och på lång sikt är det jättesvårt att veta (omöjligt) vilka magister- och eller masterprogram som kommer att finnas att söka om 3-4 år.
  • Mikael : Det är ju så att det finns ju olika möjligheter för BMA att få arbete efter sin grundutbildning; alltifrån sjukhuslaboratorier till företag och även inom olika typer av forskning. Lönen kan ju variera en del beroende på var man jobbar ( norrland-skåne) och vad man jobbar inom för typ av laboratorieverksamhet. Det finns ju även möjlighet att vidareutbilda sig och göra en magister/master examen och sedan gå vidare till doktorandstudier, och efter doktorandstudier så kan man fortsätta forska eller så kan man söka adjunkt/lektorstjänst på universitet och högskola.

  5 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Daniel,

  med BMA-utbildning kan man vidareutbilda sig till cytodiagnostiker>> (t.ex vid Karolinska Institutet) men

  för att bli Patolog, måste man ha läkarutbildning i grunden, fick jag svar från en kollega som är "bra insatt".
  För övrigt, jobbar vi nu på att få fram svar på dina frågor.

  Bästa hälsningar

  ANNA

  • : Hej Anna! Tack för svar. Att jobba som cytodiagnostiker efter ytterligare 1 års studier har jag läst om innan. Det jag undrar nu är vad för fler magister- och masterprogram det finns?
  • Anna : Vi har kontaktat några sakkunniga och väntar på svar. Dock är det viktigt att tänka på att Utbildningsutbud förändras. De magister- och masterprogrammen som finns idag kanske inte finns om 3-4 år... nya utbildningar kanske finns då, som ingen idag vet ngt. om ännu...? :)
  • : Okej, tack! Väntar på svar. Det är precis som du säger, programmen ändras nästan varje år. En annan fråga jag undrar över är forskarutbildningen, vad är skillnaden mellan licentiat- och doktorsexamen? Låt oss säga att man läser BMA, sedan 1-2 års studier på avancerad nivå och sedan vill läsa forskarutbildningen. Licentiatexamen är ju 2 år och Doktorsexamen är 4 år, är det stora skillnader på löner mellan licentiatexamen och doktorexamen på forskarnivå?
  • Julia : Det är inte så att alla som vill läsa forskarutbildningen, kan göra det. Det är konkurrens om doktorandtjänster, som är rätt hård. Det gäller att komma in. Ibland dröjer det i flera år innan man ens kan söka (om inte doktorandtjänster utlyses, t.ex pga bristande resurser). Det går tyvärr inte att redan nu, innan du kom in på grundutbildning att planera så långt på förhand. Vår erfarenhet är att inte alla som kommer in på grundutbildning kommer ut med examen: studerande kommer på ibland att det är inte det de vill och hoppar av; eller i värsta fall blir "avrådda" från utbildningen pga bristande studieresultat. Vad löner kommer att ligga på så många år framåt - är helt omöjligt att svara på. Sedan gäller det också att få jobb.... alla får ju inte det. Det finns folk med forskarutbildningar som jobbar som utbildningsadministratörer - i bästa fall på högskola/universitet men även på gymnasie- och på grundskolorna, för de fick inte ngt. annat jobb (och de behöver inte vara "sämre" än de som fick jobb ... ibland handlar det om tur/otur och om att finnas "på rätt plats vid rätt tidpunkt". Det kanske låter som att jag inte vill ge direkt svar på din fråga, men det är faktiskt så att det saknar praktiskt betydelse - vad är det för skillnad på lönenivå IDAG mellan den som har doktorsexamen och licentiatexamen... Ex. jag har en bekant som har Licentiatexamen inom Ekologi/Miljö men hon var arbetslös i några år och var beredd att ta i princip vilket jobb som helst; hon fick sedan jobb som Miljöutredare inom kommunen och gör samma arbetsuppgifter som hon kunde ha gjort om hon endast hade grundutbildning, utan några påbyggnadsutbildnignar. Givetvis kan hon mer än många kollegor, men hon fick inte högre lön för det.
  • : Hej Julia! Jag läser just nu andra året på BMA-programmet på Malmö Högskola, som blir Malmö Universitet nästa år och får 90 miljoner kronor extra i forskningsanslag för forskning. Kanske kommer det att startas en forskningsutbildning här om 1-2 år. Annars kan man också ta doktorsexamen utomlands. Jag har stora planer inför framtiden, planering redan nu är viktigt så att man inte blir arbetslös i några år som din bekant. Sen är forskning inom medicin/sjukdomar (cancer) något som bara blir större och större. Det jag undrade var, till exempel om man jobbar på ett företag som Astra Zeneca som forskare, är det stor skillnad på löner mellan de som avlagt licentiatexamen och doktorsexamen?
  • Anna : Det framgick inte av din fråga att du redan läste på BMA-programmet; vi trodde du funderar på att söka till det. :) Om du redan läser på BMA-programmet, så har ni en studievägledare på programmet; ni har också lärare och programansvariga som är bra insatta i just den aktuella branschen och kan ge mycket bra svar på dina frågor. Ang. löner på Astra Zeneca ... löner på privata företag är tyvärr INTE offentliga uppgifter. Det är också individuell lönesättning och personer med samma utbildning kan ha olika löner som kan skilja sig många tusenlappar... :( Fackliga organisationer har uppgifter om löner men endast för dem som är medlemmar i deras fackförbund, men de vill ej svara på frågor om löner - för någon som inte är medlem i just deras fack-förbund /och ingen kan tvinga dem att svara... /. Det är därför extremt svårt att få tillfölitliga uppgifter om löner för privatanställda.
  Läs alla kommentarer
  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej, jag fick nu svar från en kollega som är studievägledare på BMA-programmet:

  "Man kan så klart även arbeta inom den privata sektorn, t ex läkemedelsindustrin och bioteknikföretag, där är oftast lönen lite högre. "

  Och en programansvarig för BMA-programmet säger så här:
      "Vad gäller patologi, så blir man inte patolog i den bemärkelsen som en läkare. Det ingår patologi i utbildningarna och jobb finns på patologen som biomedicinsk analytiker.

  Sen finns det biomedicinska analytiker som jobbar utanför Landsting, som i forskargrupper, inom veterinärmedicin och på företag. Jag kan inte svara på vad de har för lön men tror att det är något högre utanför Landsting."

  • : Hej Julia! Det här ger fortfarande inte svar på vilka vidareutbildningar som är tillgängliga just nu efter BMA-examen. Till exempel som cytodiagnostiker, där lönen är betydligt högre än någon som jobbar som Biomedicinsk analytiker. Sedan finns det två inriktningar i själva BMA-programmet som man kan välja, antingen klinisk fysiologi eller labmedicin. Då jobbar man med olika saker också. Vill veta några andra magister- och masterprogram man kan läsa efter BMA-programmet?
  • Anna : Har du pratat med studievägledare på ditt program? Vi skickade frågan till några olika studievägledare på BMA-programmen på olika högskolor/universitet. Så fort de svarar, förmedlar vi deras svar - här på forumet. Det är bra med flera svar - för att man får då ofta olika synvinklar... Det kan dock dröja innan man får svaren, så här i början av läsåret har alla studievägledare jättemycket att göra.
  • Anna : För att förtydliga: vi har inte egna experter i alla de olika branschen. Vi skickar din fråga till dem som vi tror kan ge bra svar. Ibland dröjer det flera veckor innan man får svar... tyvärr. Vi återkommer så fort vi har ny info att komma med. Vi tycker det är viktigare att få de rätta svaren, än snabba svaren. :) Det som t.ex jag kan "googla mig fram till" - kan du göra minst lika bra, troligtvis mycket bättre än jag - då jag inte har någon utbildning inom din bransch. Genom att du nu läser till BMA, kan du betydligt mycket mer inom din bransch, än "allmän vägledare". Vad vi kan göra - t.ex förklara varför det är jättesvårt (kanske omöjligt) att få fram tillförlitliga uppgifter om löner på privata företag... Du kan också "bolla" ideér och olika alternativ med oss, som är "allmänna vägledare", inte experter på just din bransch. Vi kan inte ha experter på alla de olika branscher anställda... finns ingen som helst ekonomisk möjlighet till det. Och svara på frågor Gratis, på sin fritid, är det väldigt få som är beredda att göra. Den studievägledare som är "skyldig" att svara på dina frågor är hen på din utbildning. :)
  Mikael SYV på FrågaSYV

  Det som direkt brukar ge mer lön är om man får jobb som ”cytodiagnostiker”, vilket man kan få efter Magisterutbildning i diagnostisk cytologi.

  Lönen är ju en överenskommelse efter förhandling. Det finns sjukhus som ger lön utifrån en lönetrappa, KUL (Karolinska universitets sjukhuset) tror jag tillämpar den.

  Det ger mer lön med viss erfarenhet och högst om man dessutom har Magisterexamen inom huvudämnet laboratorievetenskap.

  Det finns möjlighet att ta magisterexamen på fristående kurser vid ett antal universitet, bl.a. KI. Örebro universitet har ett magisterprogram och sjukhuset där har visst ”specialisttjänster”. Det kan finnas på flera håll.
  Får man jobb som forskningsassistent ger det kanske mer också. Men en BMA kan ju själv söka forskarutbildning och doktorera. Men det är inte någon garanti för jobb.
   
  Har du frågor om lön bör du vända dig till Vårdförbundet eller SACO.

  • Peter : Beroende på vart man arbetar direkt efter sin BMA-examen så kan lönen variera. I den privata sektorn och bemanningsföretag är den oftast högre. Att läsa till cytodiagnostiker ger också högre lön. Det finns möjlighet att läsa magister/master-program och därefter ev forskarutbildning. Forskning kan bedrivas inom företag, sjukvård eller på universitet och högskolor. Beroende på hur mycket man läst till och vart man jobbar så ökar lönen ytterligare.
  Milla SYV på FrågaSYV

  Vad som man kan mena med HÖG LÖN, kan vara olika för olika människor.

  ...det finns biomedicinska analytiker som har >>chefsjobb inom olika verksamheter tex på Apoteksbolaget eller verksamhetschefer>> på laboratorier etc men det tar ju tid att avancera till den nivån.

  När det gäller vidareutbildningar så kan de som tex jobbat två år inom patologilab gå en magisterutbildning till cytodiagnostiker, det finns även andra magisterkurser som utbildade biomedicinska analytiker kan gå inom t.ex forensic.

  Studie- och yrkesvägledare
  SYV-besökare SYV

   Hej!

  Örebro universitet har två olika inriktningar:
  ·         Fysiologi, där studenterna lär sig om undersökningar på bl.a. hjärta, kärl, never och muskler som utförs på patienter. Tekniker som ingår i utbildningen är elektrofysiologiska undersökningar, ultraljud samt nuklearmedicin.
  ·         Inom inriktningen laboratoriemedicin så koncentreras undervisningen på laboratoriemedicinska undersökningsmetoder på provmaterial som kan vara allt från ett urinprov, en bakterieodling till ett vävnadsprov.
   
  På vår hemsida kan man läsa;
  Det är idag stor brist på biomedicinska analytiker. Som legitimerad biomedicinsk analytiker kan du arbeta på laboratoriemedicinska laboratorier inom sjukvården, dessa finns inom flera olika specialiteter (klinisk kemi, mikrobiologi, immunologi, patologi, transfusionsmedicin och molekylärbiologi). Du kan även arbeta inom läkemedelsindustrin, primärvården, veterinärmedicin och på rättsmedicinska laboratorier med forensiska undersökningar. Efter examen och minst ett års yrkesverksamhet kan du vidareutbilda dig inom ett mastersprogram. I Örebro har vi Metoder inom medicinsk diagnostik med inriktning klinisk laboratoriemedicin, och därefter finns möjlighet till forskarutbildning och forskning.
   
  Lön är svårt att skriva, det är nog väldigt individuellt och beroende på arbetsplats (om man har forskat eller läst master eller ej).
   
  Med vänliga hälsningar
   
  Studievägledare
  Institutionen för Hälsovetenskaper, HV
  ÖREBRO UNIVERSITET

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga