1 Svar

    • : Tack, men vad menas med områdeskurser?
    • : Se https://www.uhr.se/globalassets/syv/infomaterial-faktablad/regelinfo-div/meritpoang-for-omradeskurser.pdf - de "gamla" kurser som kunde ge meritpoäng enligt "områdeskurserna" finns sedan 1 juli 2016 ingen möjlighet att längre få betyg i. Det endast de som redan fick betygen i skalan IG-MVG och den möjlighet upphörde 1 juli 2016, som kan ännu få meritp. enigt "områdeskurserna" men den möjlighet kommer också försvinna om ca 2 år... allltså till de högskoleutb., som börjar efter maj 2022 - alltså sommarkurserna året 2022 och senare ... kan ingen längre räkna med meritp.för områdeskurserna.

    Frågor och svar

    Hittar du inte din fråga?

    Skapa en ny fråga