Annika

  Kan jag byta ut en språk kurs ex steg 4 till en annan kurs som inte är en språkkurs på Samhällsprogrammet?

  • Julia : Om din fråga gäller Komvux, då behöver inte moderna språk ingå i examensbevis. Om din fråga gäller gymnasiet, var god läs mitt svar, nedan.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej,
  Samhällsvetenskapsprogrammet (nationellt gymnasieprogram) har två kurser inom ämnet Moderna språk som obligatoriska***. De kan ersättas av Modersmålskurserna (om eleven har ett annat modersmål än svenska) eller av Teckenspråk för hörande (om gymnasieskola kan erbjuda läsa det ämnet). Inga andra ersättningsmöjligheter finns.
  Eleven kommer inte uppfylla kraven för examensbevis om hen ej får betygen i två kurser Moderna språk (eller i ersättningskurserna, se ovan). Mod.språk 200p. kan ingå i elevens examensbevis med betygen F. Detta om eleven ej, för övrigt, har fler än ännu 50p. F (detta för att max antal F i examensbeviset från gymnasiet är 250).
  ***Undantag - om eleven byter program kan rektor på den nya skolan fatta beslut om Individuellt anpassat program. Det beslutet måste fattas innan eleven går ut år2. Kurser i moderna språk får i så fall, enligt hur vi på FRåGA SYV tolkar reglerna, ersättas av andra kurser (enligt rektorns beslut). Det är endast kurser inom Gymnasiegemensamma ämnen som ej får ersättas. Moderna språk ingår på SA inom programgemensamma och får därför, enligt rektorns beslut om individuellt anpassat program ersättas av andra kurser.

  • Ludmila :

   Om eleven får examensbevis enligt Individ.anpassning, i noteringsfältet ska det i så fall anges att eleven har läst ett individuellt anpassat program. Beslut om Individuellt anpassat program måste finnas och fattas av rektorn innan utgången av årskurs 2. I allra de flesta fallen fattas beslut om individ.anpassat program om eleven byter program efter år1, inför år2 och för att förhindra att eleven ska behöva gå om ett helt läsår. Vilka kurser som får ersätta vilka kurser inom individ.anpassat program är upp till rektorn.

  Frågor och svar taggade med 'icke-reglerat yrke' (202 st.)

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga