mk

    Hej, jag är en tredjeårsstudent i gymnasiet och jag kommer att misslyckas med SVA3. Finns det något sätt jag kan börja universitet utan att förlora ett år pga SVA3. Komvux????

    • : du behöver få godkänt betyg i svenska 3 eller SAS, svenska som andraspråk 3 - om du vill bli behörig till svenska högskoleutbildningar. Men yrkeshögskola kräver sällan (nästan aldrig) svenska 3, så titta gärna på utbildningar inom yrkeshögskola. Sök till komvux läsa sas 3 eller på folkhögskolorna. Hur snabbt du kan få godkänt betyg i svenska 3 kan ingen säga på förhand. På komvux kan den kursen läsas på heltid på fem veckor.

    Frågor och svar

    Hittar du inte din fråga?

    Skapa en ny fråga