My
  Hejsan, som rubriken till min fråga lyder, undrar jag om ni kan förklara vad YH-flex är för någonting (mer konkret) - att det är en flexibel utbildning inom yrkeshögskola (YH) förstår jag men exakt vad menas med det?
  Tacksam för ett så utförligt svar som möjligt.
  My :)

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej My!

  YH-flex är en försöksverksamhet som kommer att pågå under 3 år: åren 2020-2023. Det är en "variant" av yrkeshögskoleutbildning, kan man kanske säga. :) Mycket kort och förenklat: YH-flex är ett sätt att korta ner utbildningstiden men ändå få samma nivån på kunskaperna och få ut examensbevis (som om man läst den "vanliga"/långa yrkeshögskoleutbildningen); man behöver alltså inte läsa de delar av yh-utbildningen som man redan "kan" genom sina tidigare studier, arbete eller som man har lärt sig på annat sätt.

  YH-flex är tänkt i första hand till för de som har omfattande reell kompetens som motsvarar godkänt betyg i minst en av kurserna som ingår i den yrkeshögskoleutbildningen som man ansöker till och senare vill ta examen ifrån. Genom att göra en individuell studieplan för den studerande förkortar man studietiden. Reell kompetens (alltså de faktiska kunskaper och färdigheter) kan man få genom t.ex. yrkesarbete eller självstudier.

  Antal Utbildningsplatser inom YH_flex? Antal platser inom den varianten av yrkeshögskolestudier brukar vara ganska få, t.ex är det inte ovanligt att endast mellan 1 och 5 personer kan bli YH-flexstuderande på vardera av de yh-utbildningar som ingår i försöksverksamheten "YH-flex". Men det finns några få yrkeshögskoleutbildningar (ex. som leder till yrket Behandlingspedagog, som kan ha upp till 40 YH_flex-platser per "utbildning"men "utbildningen" finns i så fall ofta på flera orter och kan ses som "olika utbildningar").

  Hur går det till med ansökan och genomförandet inom YH-flex?
  Det kan gå på olika sätt hos olika utbildningsanordnare. Troligtvis kommer de som vill söka eller redan har gjort ansökan till YH_flex behöva göra en egen kompetensinventering/självskattning (genom att jämföra med de kunskaper och färdigheter som "skola"/utbildningsanordnare hänvisa till). Arbetsprover och intervjuer/tester kan ingå som en del i antagningsprocessen.

  YH_flex (precis som "vanliga yh-utbildningar") är studiemedelsberättigade studieform
  Studiemedel från CSN kan man söka om man har rätt ålder och studerar sammanhängande i minst 3 veckor i följd. Se information på www.csn.se

  Utbildningsform YH-flex - är det en form av "distans"?: Svar: Nej. YH-flexUtbildningarna behöver inte ske på distans utan den fysiska närvaron (på plats på skolan) kan krävas.

  Tillgodoräknande av reell kompetens
  Din reella kompetensen kan bedömas genom en så kallad tillgodoräknande-process. Här kan de sökande visa bevis på sina kompetenser genom att uppvisa t.ex intyg eller betyg eller genom att genomföra arbetsporver. Saknar man betygen (eller Intygen), kan validering tas i bruk. Beroende på nivån av sökandes reella kompetens, kan tillgodoräknande-processer ta olika lång tid för de olika sökande.

  Hänvisning: information på MYH´s webbplats myh.se/Verksamhetsomraden/Yrkeshogskolan/For-utbildningsanordnare/YH-flex

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga