2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Sam!

  En bra sida för dig som vill bli gymnasielärare är http://www.fragasyv.se/info/vagen-till-lararexamen

  Det finns två olika vägar att gå i fall man vill bli lärare: att söka till lärarprogrammet eller att läsa tillräckligt antal högskolepoäng i de ämnena som man vill bli behörig att undervisa i, först - och söka KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) sedan.
  Om man vill gå den "senare vägen" - gäller det att hitta en högskola/universitet som har examinationsrätt just i kombinationen Matematik & Teknik och som även erbjuder KPU i dessa ämnen.

  Följande högskolor/universitet har examenationsrätt både i Matematik och i Teknik: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet.

  På Göteborgs universitet http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=LLTK90 finns det utbildning i Teknik på distans, men det verkar som att den vänder sig till lärare som undervisar i Teknik redan, utan att vara behöriga.
  Jag råder dig att kontakta Helena Mindedal, [email protected] Tel. 031-786 9143 för att få reda på var du kan läsa Teknik på distans utan att du redan arbetar som lärare.

  Karlstads Universitet har 5 årigt gymnasielärarprogrammet på distans - som inkluderar Teknik, läs mer här http://www.kau.se/utbildning/program/LAALP-TEGY

  Fler sidor som är bra att söka info- på i fall man vill bli lärare är:
  http://www.lararutbildningar.se
  http://studera.nu/valja-utbildning/lararutbildningar/amneslarare-pa-gymnasieskolan/

  Jag råder dig också ta kontakt med Studievägledare på lärarutbildningar på de högskolor/universitet som du vill studiers på för med information.

  Bästa hälsningar & lycka till!
  Anna
  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden
  Hej!

  Ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan läser två ämnen, 120 högskolepoäng och 90 högskolepoäng.

  Behörighet till utbildningen är: Grundläggande behörighet (som alltid krävs till alla högskoleutbildningar) + Matematik 4 (eller D) + Samhällskunskap 1b (eller A) + Engelska 6 (eller B).

  MVH
  Liselotte

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga