förälder

  Hej! Min son går första året på samhällsprogrammet inriktning beteendevetenskap, men ville helst gå barn och fritidsprogrammet, dock fanns inte det programmet när man skulle söka, men nu startar det upp efter sommaren så han har fått en plats där och kommer byta linje. Han har redan läst matte, engelska, svenska och fått minst godkänt i demså han behöver inte läsa om de ämnena första året på barn och fritid utan kommer få ett ganska lugnt första år schemamässigt vilket han längtar efter eftersom detta året varit väldigt tufft då han gått ”fel ” linje. Dock sade en lärare att om han inte läser om de ämnena igen så räknas det inte som att han studerar på heltid och då kommer han inte få studiebidrag och inackorderingstillägget. Kan det stämma?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  CSN´s webbsida läser man bland annat följande:
  "Om bidrag för gymnasiestudier 
  Om du studerar heltid på gymnasienivå på till exempel gymnasiet, komvux eller folkhögskola kan du få studiehjälp till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Detsamma gäller om du studerar heltid på grundskolenivå på komvux eller folkhögskola. Studiehjälpen består av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Det finns även lärlingsersättning och Rg-bidrag." Hänvisning/källa: www.csn.se
  Studier på gymnasienivå går på heltid om eleven läser 20 poäng/vecka. Studierna på nationella program på gymnasiet är förlagda för de flesta elever på heltid. 
  CSN kontrollerar inte själv hur mycket varje gymnasieelev läser, utan går på de uppgifter som gymnasieskola rapporterar in till CSN. Om eleven redan har godkända betyg i kurserna behöver hen inte läsa samma kurser igen. De "gamla betygen" kan ingå i examensbevis från ett nytt gymnasieprogram, men i så fall läser eleven på deltid och enligt reglerna mister rätten till studiehjälpen från CSN. Eleven kan dock på "håltimmarna" läsa andra kurser, i vilka hen ännu inte har några betyg (om gymnasieskola kan erbjuda den möjligheten). Fördelar med att läsa om kurserna är flera: förutom bibehållen rätt till studiehjälpen, kan eleven vid "omläsning" få ännu bättre kunskaper och högre betyg + att hen är med i klassgemenskapen. Bra att veta är också att i fall eleven får lägre betyg i samma kurser där hen redan har högre betygen, gäller de högre betygen i alla fall (det är inte det senaste betyget som gäller, utan det högsta betyget - i de fall eleven har flera betyg i samma kurs); eleven kan alltså inte sänka sina "gamla" betyg, utan endast höja dem (eller i fall hen får samma betyg i samma kurs igen, så blir det ingen skillnad mot tidigare). Jag vill nämna ännu fler fördelar för eleven att läsa om kurserna: i fall eleven i årskurserna 2 och 3 kan och vill läsa högre kurser inom samma ämne (t.ex vill läsa matematik 2a under årskurs 2 på ett yrkesprogram) så är det bra att inte ha ett helt läsårs-uppehåll i studierna, så att man inte glömmer det hen kunde förut (det är omöjligt att bygga vidare på de kunskaper som inte längre finns för att eleven har glömt det hen förut kunde). Ännu en fördel i att inte gå ner till deltidsstudier är att "bibehålla vanan att läsa på heltid". Skulle eleven läsa i låg takt, t.ex på cirka halvtid, och nästkommande läsåret är tvungen att läsa på heltid igen, så kan det upplevas dom en brant uppförsbacke. Och ännu en sak att tänka på är att inom yrkesprogrammet ingår APL (arbegtsplatsförlagqt lärande - en sort praktik) och APL gör eleven på heltid (hen följer samma arbetstider som handledaren på arbetsplatsen har). Hur APL-tiden är förlagd (om det är hela veckor eller vissa dagar spridda på olika veckor) kan vara olika på olika skolor. Men om APL-ligger som några veckor i följd "mitt i läsåret" och eleven innan de veckorna läste på t.ex halvtid, blir det också stor och "jobbig" kontrast för eleven att hen "plötsligt" måste anstränga sig dubbelt så mycket. 
  Jag tycker att det finns flera "bra anledningar" för eleven att läsa på heltid och rätten till studiehjälpen är en av de anledningar, men inte den enda.
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!
   

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga