stefan 49 år
  1. Hej! Har man större chans att komma in på en yrkesutbildning om man redan ifrån början anger val för år 2? Dvs en inriktning som är mindre intressant för många även om första året är gemensamt!
  2. Om man blir behörig med godkända betyg till gymnasiet med bara e men det räcker inte till i konkurrensen mot dom som har högre vad händer då? Då kommer man alltså inte in på im-programmen ändå som man valt?

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Stefan!

  1. Val av inriktning till ett yrkesprogram spelar ingen roll (i vall inriktning läses från åk2).
  Däremot i fall inriktning läses från åk1, då söks inriktningar som om de vore olika program, annars så söker man till programmet och Antagningskansliet går strikt på Mtv (meritvärde).

  Vilken inriktning man ÖNSKAR, är det för skolans egen planering - skolan skall då försöka ordna så att så många som möjligt får möjlighet att läsa önskad inriktning. I fall det blir för många som vill läsa en inriktning och för få som vill läsa en annan inriktning, kan skolan göra så här: rangordna sökande till inriktningar utifrån deras betyg från åk1 på gymnasiet eller utifrån andra "omständigheter" - lärarnas omdöme, bedömning vad som är lämpligast för just den eleven mm och "tvinga" några elever gå den inriktning som de själva inte valde.
  Att man önskar den inriktning som är mindre populär - om inriktningen läses från åk2 - ger inga fördelar i konkurrensen om utbildningsplats på ett yrkesprogram.

  2. Om man är behörig men förlorar i konkurrensen om utbildningsplats - står man i Reserv och kan bli kallad från reserv fram till mitten på september i fall någon som fick plats tackar Nej till sin plats. I fall man inte blir kallad från Reserv, och går samma utbildning men på en annan skola, där man blev Antagen - kan man önska byta senare, om någon plats befrias på den skola, som man egentligen vill gå på (t.ex. pga den ligger närmare bostaden). Annars så går man där man blir Antagen. Vill man inte gå där man är Antagen, behöver man inte göra det - gymnasiet är frivilligt.

  Tyvärr så kan inte 100 % av elever få plats exakt där de vill läsa. Har man högre Mtv (betygssnitt) kommer man före i "kön": den krassa verkligheten är att den med högre betyg får som hen vill och de med lägre betyg får ta det som blir "över" eller inte ha någon gymnasieplats över huvudet taget.

  I fall man inte har någon plats på gymnasiet, men vill läsa, kan man se här vad som finns att göra i så fall: http://www.fragasyv.se/info/vad-hander-om-man-inte-far-plats-pa-gymnasiet

  Bästa hälsningar
  Milla

  • stefan ok kan vara bättre i ett läge att inte få godkänt men då ändå vara säker på att få studera något även om det är ett im program
  • Mikael Det är bättre att få en gymnasieplats än att inte få någon! Sedan kan man alltid hoppas på att kunna byta senare och man kan även söka om nästa år och gå om ett år också... Kan vara bra att känna alla sina alternativ!
  • stefan Hej! Jag håller med men tycker bara att det känns konstigt att stängas ute ifrån im-programmen bara för man är sökabar till gymnasiet på sina betyg som är så låga att man inte kommer in på något program?
  • stefan Då är det alltså bättre att lägga in så många gymnasieval som möjligt i sin ansökan? välja annat än det man vill, eller vänta ett år? många frågor man har
  • Anna Det brukar finnas några lediga platser som en behörig elev får ta - även om man sökte andra program. Bra att ha många alternativ i sin gymnasieansökan men man bör inte söka utbildningar som man absolut inte vill gå. Vad gör man i så fall om man kommer in på ett alternativ som man absolut inte vill gå? Det är alltså inte rekommenderas att söka ngt. som man absolut inte vill gå!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga