Madeleine

  Om jag minns rätt så är det väl Sv A+B, Ma A och En A + minst 90% av övriga kurser ska vara godkända? Stämmer detta?

  • Jelena : https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Gymnasieskolan/Slutbetyg-fore-2010-/ vad som måste uppfyllas för att slutbetyget ska ge grundläggande behörighet om det är från gymnasiet och från år 2008.
  • : Men för att får slutbetyget så behövdes det endast 90% godkända kurser? Svenska, matte och engelska varväl obligatoriskt att ha godkänt i?
  • Anna : Ta fram Slutbetyget och se vilka kurser som finns i det - med godkända betyg. Slutbetyget som inte redan är utfärtat kommer nu utfärdas (på komvux) enl de reglerna som finns för Slutbetyg från komvux från 2010 och senare. Beskriv situationen mer ingående - för att vi ska kunna ge ett relevant svar?
  • : En tidigare elev som fick ett utfärdat slutbetyg 2008 hörde av sig. Hon sa att en syv hon varit i kontakt med sagt till henne att hon saknar kursen naturkunskap A. Att hon var tvungen att ha den kursen för att hon skulle kunna fått ett slutbetyg utfärdat 2008. Att skolan gjort fel.
  • Anna :

   Är det slutbetyg från 2008 från Gymnasiet eller från Komvux? Finns Naturkunskap A med i slutbetyget med IG eller fins inte den kursen alls i Slutbetyget? Finns Naturkunskap B med i slutbetyget? Finns ngn kurs i Naturkunskap med i slutbetyget? Är det ett slutbetyg från reducerat eller specialutformat program?

  • Anna : En fråga - har personen de facto Läst NkA på gymnasiet och fått godkänt (eller IG) betyg men det "glömdes" att ta med det in i Slutbetyget? eller har inte personen läst NkA på gymnasiet?
  • Ludmila :

   Jag fick nu svar från Antagningshandläggare vid Avdelningen för antagning och studentstöd på Universtitets- & högskolerådet (UHR) som lyder:
   "Nej jag tror inte det finns krav på att ha NkA i slutbetyget. Det var ju t ex OK att ha reducerat program och då kunde man ju t ex ha reducerat bort naturkunskapen. T o m svenskan eller engelskan kunde reduceras bort.  ... Om det är ett ogiltigt slutbetyg får man kontakta skolan och be dem ta tillbaka det så att eleven kan få ut ett nytt slutbetyg från komvux, men jag tror inte det gäller i detta fallet."

  • Ludmila :

   Jag fick ännu ett till svar från Antagningshandläggare på Avdelningen för antagning & studentstöd på UHR. Det svaret lyder:           "Specialutformat program kan också vara reducerat. Om en person söker med ogiltigt slutbetyg blir personen inte behörig förrän antagning.se får in ett giltigt dokument som uppfyller behörighetskraven. Sökande kan kontakta sökta lärosäten och be dem om undantag. Det händer att lärosäten ger undantag men detta bedöms från fall till fall. Om personen ska söka till HT2020 bör hen ladda upp sina betyg så fort som möjligt så att antagning.se kan bedöma det."

  Läs alla kommentarer

  2 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Viktigt att veta bl.a följande:
  Är det slutbetyg från 2008 från Gymnasiet eller från Komvux? Finns Naturkunskap A med i slutbetyget med IG eller fins inte den kursen alls i Slutbetyget? Finns ngn kurs i Naturkunskap med i slutbetyget (NkB)? Är det ett slutbetyg från reducerat eller specialutformat program?

  ***
   Reglerna kring slutbetygen har ändrats i omgångar. Det kan också vara Olika för vad som gällde för Slutbetyg från Komvux (Vuxenutbildningen) och från "ungdomsgymnasiet".
  Man måste veta Exakt hur slutbetyget ser ut (se mina frågor ovan).
  Sedan kan det också vara viktigt att veta: vad ska personen med det slutbetyget "till"? Vill hen söka till högskola-universitet? Har hen sökt och fick svar oBEHÖRIG från antagning.se?
  Utan att veta alla detaljer kring det fallet, kan inte vi här på FRåGA SYV bara "ta och säga" att Slutbetyget är ogiltigt. Eller Nej, det är OK...
  Jag skulle vända mig till betygsexperter - kontakta Skolverket och/eller betygshandläggare via Antagning.se - och när man gör det, får man många frågor och kanske behöver man (helst) skicka in en kopia på det slutbetyget för att reda ut alla "detaljer".
  Om det konstateras att ett utbildningsdokument är felaktigt utfärdat, så är "processen" följande: rektor på den skolan som utfärdade dokumentet bör Upphäva det med sitt beslut; och sedan utfärdas det ett nytt dokument. Sådant brukar ske kort tid efter det felaktiga utfärdandet. Nu (i detta fallet) har det gått 12 år... så frågan är hur man skulle göra om inte ens skolan som utfärdade slutbetyget finns kvar? Sedan (ska det stå året 2008 eller 2020 på dokumentet?) och personen behöver i så fall få godkänt betyg i Naturkunskap 1b (eller 1a1 och 1a2) ...? Det är alltså en svår fråga. Men första "delen" är givetvis att få fram - är det ett giltigt slutbetyg hen fick eller ogiltigt?
  Har personen tidigare sökt till svenska högskole- /universitetsutbildningar? Kom hen in eller fick hen svar Obehörig eller "ogiltigt utb.dokument"?
  Ber om ursäkt att vi inte kan ge ett kort och konkret svar. :)

  Idag, 15 april 2020 är sista dag att göra ansökan till högskola-universitet (utb. som startar HT20) och jag tänker så här: personen bör göra ansökan senast idag. Sedan är sista Kompletteringsdatum (för komplettering med betyg) - den 18 juni 2020. Innan dess kommer personen få svar från Antagning.se om de upptäcker att Slutbetyget inte är giltigt. Personen borde rimligtvis ges då möjlighet att komplettera med betyget i Nk1b. Om Antagning.se "sväljer" slutbetyget och inte reagerar, så är det antingen så att dokumentet är OK (giltigt) eller så har de inte märkt att det är ogiltigt... så personen kanske blir antagen till en högekoleutbildning i alla fall.
  En fråga - har personen de facto Läst NkA på gymnasiet och fått godkänt (eller IG) betyg men det "glömdes" att ta med det in i Slutbetyget? eller har inte personen läst NkA på gymnasiet?

  • : Slutbetyget är utfärdat före 2010 för gymnasiet, specialutformati program. Naturkunskap A eller B finns inte med. Min fråga är, var Naturkunskap A ett kärnämne som dem måste få minst godkänt för att få ett giltigt slutbetyg. Eleven har inte den kursen på betyget men har ett utfärdat slutbetyg. Är det korrekt?
  • Anna : Finns det ngn anteckning ang. "Specialutformning" av programmet? Eftersom det är SPECIALUTFORMAT program så är det kanske möjligt att att Nk-kursen är inte med och det är OK. Hur många poäng (omfattning/volym) är betyget på - totalt? Är det slutbetyg utfärdat av en kommunal eller av en fristående gymnasieskola?
  • Ludmila : Se gärna min kommentar till Frågan. Jag fick svar från UHR och kort lyder det - troligtvis är det OK med slutbetyg från 2008 utan NkA.
  • : Eleven har betyg i följande kurser
  • : Arbetssätt och lärande Praktisk marknadsföring A Engelska B Projektarbete Religionskunskap A Historia A Näthandel A Specialidrott B Idrott och hälsa A Idrott och hälsa B Idrottspsykolog A/LK Idrottspsykolog B/LK Svenska B Samhällskunskap A Specialidrott C/LK Matematik B Samhällskunskap B Specialidrott A Specialidrott D/LK Svenska A Engelska A Datorkunskap Matematik A Estetisk verksamhet Moderna språk, steg 3 Människa, idrott o hälsa/LK
  • : Min fråga är om detta slutbetyg är korrekt utfört? Efterson hon fått besked av annan syv att naturkuskap A saknas och att den kursern var ett kärnämne då och krävdes för giltigt slutbetyg
  • Anna :

   Var god och Läs gärna även Mikaels svar.
   Du uppger att slutbetyget är från SPECIALUTFORMAT PROGRAM och i så fall får det avvika från de "vanliga reglerna".
   Enligt svar från UHR som Ludmila fick så är det OK att ha ett slutbetyg från 2008 utan betyget i NK A.
   Vi på FRåGA SYV är inte experter på "gamla betyg" eller betyg från specialutformade program. Vi råder söka till högskola och invänta svar från Antagning.se - det är mycket möjligt att det är ingen fara alls och slutbetyget är giltigt (så svarar UHR i alla fall). Skulle personen få respons om att betyget är ogiltigt (från Antagning.se) kan även då finnas möjlighet att få dispens från antagningsgruppen på lärosätet dit hen söker läsa på.
   Du/ni kan scanna in hela Slutbetyget och skicka till UHR/Antagning.se och/eller till Antagningsgruppen på de lärosäten dit personen vill söka till - det är vad jag fick för svar per telefon (pratade med en sakkunnig som också hen sa att hen är osäker på vad som gäller men att det är lättare att bestämma om man ser hela dokumentet med alla de eventuella finstilta kommentarer ang. specialutformning av programmet.

  Läs alla kommentarer
  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hej, vad jag skulle göra - söka idag (15 april 2020) om jag vill börja läsa på högskolenivå från hösten 2020. Invänta svar från Antagning.se, som kommer göra behörighetskontroll. I fall jag skulle få svar OBEHÖRIG, skulle jag kontakta Antagning.se och även antagningsgruppen på det lärosäte dit jag söker och bett om att Undantag görs (motiverat med att "det är ju inte jag själv som har utfärdat Slutbetyget" = inte Mitt fel alltså...). Det är inte omöjligt att få igenom ett undantag, dock kan inte på förhand garanteras heller (att undantaget kommer att beviljas).
  Samtidigt är det inte fel att söka på komvux läsa Naturkunskap 1b (lägga in ansökan till första bästa start på den kursen).
  ****
  "Dead-line" från Slutbetyg
  Nu är det 1 juli 2020 som är "dead-line" för att utfärda slutbetyg på komvux och även för komplettera gamla slutbetygen så att de ger grundläggande behörighet.
  Dock blir jag inte förvånad om datumet flyttas fram pga Corona-situationen. Ännu finns inga beslut om det men jag hoppas det kommer.
  Men jag vill råda den personen som har slutbetyg uta NkA i det, att försöka få godkänt betyg i Nk1b innan 1 juli 2020 (för säkerhets skull, så att säga); som bekant, kan man läsa Nk1b på fem veckor om man läser på heltid (eller på 10 veckor om man läser på halvtid).

  ***
  Ang. vad man gör om ett ogiltigt Slutbetyg "dyker upp"
  Så vitt jag vet finns ingen instruktion som skulle omfatta alla de Olika möjliga situationer- om vad som bör göras, utan allmänt gäller det att dokumentet som är felaktigt utfärdat bör upphävas (dras tillbaka) och om personen uppfyller kraven, utfärdas ett nytt dokument.
  När dead-line för slutbetygen finns och om datumet inte flyttas fram (efter 1 juli 2020) då blir det "problematiskt". Då ska personen uppfylla kraven för examensbevis vilket kan innebära studier i flera terminer på heltid.
  Jag hoppas det går att få igenom ett Undantag (och speciell i de fallen då personen i fråga ej gjort ngt. fel). Antagningsgruppen på lärosätet kan bevilja undantag och bedöma som Behörig även om personen ej uppfyller, formellt sett, kraven.

  Hälsningar
  Mikael

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga