1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Malin,
  Anna är behörig att söka både till Programinriktat val och till yrkesintroduktion.
  Min bedömning är att det är fördelaktigare för Anna att läsa på programinriktat val för hon har där möjlighet (i alla fall en chans) att på 3 år få ut examensbevis/yrkesexamen: om hon läser ikapp engelska grund och sedan också får godkänt betyg i eng 5. Även om eleven inte uppnår godkänt betyg i eng 5, och kanske inte ens i eng grund, men får godkända betyg och kunskaper i yrkesämnena - så blir hen troligtivis anställningsbar.
  yrkesintroduktion kan man antingen bli behörig att senare söka till nationella program eller bli anställningsbar utan examensbevis.
  Så, på båda programmen kan man bli anställningsbar utan att ha uppnått kraven för examensbevis.
  Jag skulle i alla fall råda Anna att i första hand söka till IMV och i andra hand till IMY.
  ****
  Platserna på IMV och IMY kan vara få och svåra att komma in på, tyvärr. Så, jag ser ännu en möjlighet att söka till nationella program och be om dispens från kravet att ha godkänt betyg i engelska, vilket kan beviljas av rektorn på gymnasieskolan dit eleven söker. Enl.reglerna får dispens beviljas om eleven ej har läst engelska under alla de åren som man brukar läsa eng i Sverige på grundskolan.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga