Robin

  Hej, jag går andra året i naturvetenskapsprogrammet. I tvåan har vissa elever börjat läsa moderna språk 4 men jag valde inte det då jag hellre läser Eng 7 och Ma 5 även om jag är intresserad av kursen moderna språk 4. Min fråga är: Ifall jag läser moderna språk 4 som individuellt val och får exempelvis B i kursen och läser sedan Eng 7 som individuellt val och får A i det samt Ma 5 som utökad kurs där jag också får ett A, kommer mitt jämförelsetal i detta fall påverkas negativt av mitt B i moderna språk 4 jämfört med ifall jag inte hade läst kursen och istället valt Ma 5 och Eng 7 som individuellt val samt fått A i båda kurserna. Jag förstår att utökade kurser endast räknas i jämförelsetalet ifall de ger merit men vad händer ifall jag redan har uppnått 2,5 merit, kommer då Ma 5 i detta exempel inte räknas i jämförelsetalet då det var en utökad kurs även om jag fick högre betyg i den kursen än i moderna språk 4? Kan jag i detta fall välja att byta plats på moderna språk 4 och Ma 5 så att moderna språk 4 som jag fick lägre betyg i räknas som utökad kurs och på så sätt maximera mitt jämförelsetal?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Robin,
  du ställer en aktuell och intressant fråga men som också är svårt att svara på... Saken är den att Skolverket rekommenderar att på förhand, innan kursen påbörjas, skriva in i elevens studieplan att kursen kommer läsas om "Individuellt val" eller som "programfördjupning" eller som "utökad kurs" och att skola ej ändrar i efterhand. Men vi vet att vissa gymnasieskolor ändrar i efterhand - för att hjälpa sina elever få så högt meritvärde som möjligt, vilket strider mot skolverkets rekommendationer.
  ***
  Allmänt sett så är det inte förstahands-rekommendation att läsa utökat program. I de flesta fallen vinner eleven på att endast läsa på heltid, ej på mer än heltid. Det finns inga formella fördelar i att ha läst utökat program. Och det är inte elevens rättighet heller utan rektors beslut krävs att för att få göra det.

  ***
  Med det sagt, så säger Antagning.se följande: "Vi räknar till den sökandes fördel och om den sökande har U-kurs i examensbeviset i vilken hen har högre betyg än snittet/jämförelsetalet, räknar vi in även det betyget pga kursen ger "i princip" meritpoäng". På så sätt kommer jämförelsetalet höjas lite. Antagning.se kan dock inte "byta plats" på en vanlig kurs och en U-kurs. Utan även betyget i en U-kurs som ger meritpoäng (även om du redan utan U-kursen uppnådde max meritpoäng) kommer räknas in om det höjer ditt jämförelsetal.

  Jag råder dig tänka på att undvika U-kurserna och lägga "all krut" på att få så bra betyg på de "vanliga" (ej utökade) kurser.

  • :

   Tack för svaret, jag fick en tydligare blick över det hela men jag har fortfarande en fundering. Du skrev om att utökade kurser där elever har högre betyg än jämförelsetalet räknas med då det höjer medelvärdet. Men vad händer ifall betyget i den utökade kursen drar ner jämförelsetalet? Jag förstår att det enligt skolverkets rekommendationer inte går att byta den utökade kursen med en annan kurs, men kan man "ignorera" betyget i den utökade kursen och välja att inte räkna med den i jämförelsetalet ifall den drar ner snittet?

  • Julia : Reglerna säger att betyg i U-kurser räknas in i fall kursen krävs för särskild behörighet eller om den ger meritpoäng. I andra fall räknas inte betygen i U-kurser in (och detta helt oavsett om det skulle höja eller sänka jämförelsetalet).
  • Julia : Om en U-kurs inte krävs för särskild behörighet och inte kan ge meritpoäng får inte det betyget räknas in. Och det görs inte några undantag från det.
  • :

   Okej, men vad händer om man redan uppnått max merit och har läst en utökad kurs som i vanliga fall ger merit till exempel Ma 5 eller Eng 7 och får lägre betyg i denna utökade kurs jämfört med snittet. Då är det ju en kurs som vanligtvis ger meritpoäng men kommer den att "ignoreras" och inte räknas med i snittet då eleven redan uppnått 2,5 merit och utökade kursen ligger under snittet?

  • Julia : Ja, det betyget kommer att "ignoreras" (därför att den kursen ger inte Dig meritpoäng, för du har redan max)!
  • : Okej tack så mycket.
  • Julia : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga