Mohammed

  Hej! Jag har ett utländskt gymnasiebetyg från saudiarabien och planerar att ansöka till universitetet på hösten. Jag såg hur betygen räknas om på Antagning.se och vet att jag får meritpoängskompensation. Tyvärr får jag bara 2.25 och nu undrar jag om det är möjligt att läsa matematik 4 eller engelska 7 så att jag kan höja mitt meritvärde och får den maximala poängen. Dvs. Kan de med utländska gymnasiebetyg få extra meritpoäng genom att läsa kurserna som ger poäng på komvux?

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Mohammed,
  som vi på FRåGA SYV tolkar reglerna så kan du inte få fler meritpoäng än det som du får i meritpoängskompensation men vi gör inte antagning till högskoleutbildningar, så du får gärna kontakta Antagning.se och ställa din fråga där. Du kan också boka tid med syv på komvux och visa alla dina betyg för att diskutera på vilka sätt som du skulle kunna höja ditt meritvärde.
  Som vi tolkar reglerna så kan du höja ditt meritvärde genom att få högre Jämförelsetal (snittbetyget). Kika på Lista på kurser som kan höja ditt meritvärde: uhr.se/globalassets/syv/infomaterial-faktablad/utlandsk-gyutb/kurser_som_kan_hoja_meritvardet_for_dig_som_har_utlandska_betyg

  Jag vill också råda dig att göra Högskoleprovet för att konkurrera om plats i HP-urvalet.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga