Lena

  Hej! Min son läser på NIU utbildning handel och administration, hockey på elitnivå. Han har bytat gymnasium under tiden och går sitt 4:e år. Kurserna ligger och är inte lika på orterna. Nu sista året har han bara några ämne kvar ekonomi o handelsmännen. Fram till jul gick det ok men sista två månaderna har han ej kunnat vara närvarande. Tränar med A-laget och j20 missar alla lektioner utom 1, reser mycket och ej orkat läsa och lämna in uppgifter. Han tänker nu avbryta och vill läsa in på distans antingen till höst eller nästa år, kan man göra detta? Vi har inackorderingstillägg och CSN om han avbryter blir vi återbetalningsskyldiga? Jag försöker peppa att han ska gå klart ändå även om det blir F. Men han vill inte detta. Kan man få CSN om man läser ett ämne i taget i höst, tror han har 2-3 ämnen, all svenska engelska matte är klart. Med vänlig hälsning Lena

  • Vägledare Under vilket kalenderår fyller din son 20 år?
  • Lena Har precis fyllt i februari
  • SYV-besökare Hermods distansgymnasiet har från Skolverket uppdrag att ge gymnasieutbildning på distans till elever som bor UTOMLANDS PGA MINST EN FÖRÄLDER JOBBAR UTOMLANDS (på uppdrag från ett svenskt företag.. alltså det är inte vilka jobb utomlands som helst som accepteras) - kontaktuppgifter: 08-41025184 [email protected] - och jag tänker så här: kanske-kanske går det på ngt sätt att på Undantagarnas-undantag få in en elev på andra grunder än just föräldrarnas arbete utomlands. Vill också tipsa om att du/ni kontaktar din sons specialidrottsförbund; tänker att han kan inte vara den enda som är i en liknande situation utan det borde finnas flera elitidrottande spelare som ställs inför liknande utbildnings-problem och hur har de andra löser de problemen? kanske kan din son lösa dem på samma sätt än de andra - fråga därför om att få info om det, från idrottsförbundet och från alla andra tänkbara källor! Vi håller tummarna!
  • Anna Om din son fyller år under året 2020, då hör han till Komvux från 1 juli 2020, oavsett vilken tidigare utbildning han har. Komvux är det i den kommunen där han är Follkbokförd i som har söker till. De flesta komvux erbjuder läsa på distans. För att ha rätt till studiemedel måste man läsa på minst halvtid (alltså 20 timmar per vecka) då får man halva studiemedel och det är bidrag på ca 1.500 kr/månad (för heltidsstudier, 40 timmar per vecka får man 3.000 kr för fyra-veckors studier, alltså i Febriari får man exakt 3.000 kr om man läser på heltid).
  • Anna Jag har nu också börjat skriva SVAR till dig. Läs gärna det. I svaret kommer jag bl.a nämna alla de fördelar som gymnasieelever har och komvux-studerande inte har. :(
  Läs alla kommentarer

  2 Svar

  Vägledare Anonym SYV

  Hej Lena!
  det är viktigt att veta när din son fyller 20 år, under vilket kalenderår för att reglerna ändras  beroende på åldern.
  Från 1 juli det kalenderåret man fyller 20 år har man rätt till Studiemedel. Innan dess - endast till Studiehjälp.
  Och det är rätt så olika villkor för studiemedel och för studiehjälp.
  I syvene och sist - vad CSN gör - får man bäst fråga hos CSN; oavsett vad ngn annan svarar om CSN´s beslut, är det ju CSN som fattar beslutet. Visst finns det reglerna (och också de reglerna kring studiestöd är det CSN som vet bäst för att de jobbar just med de frågorna, dagligen) men det kan delvis finns ibland möjlighet till vissa Undantag + att CSN "går på" de uppgifter som gymnasieskola skickar in: om vad elevens skola skickar in till CSN och när de gör det - kan inte ngn annan än elevens skola svara på.
  För de allra flesta gymnasieelever gäller det att läsa PÅ HELTID för att ha rätt till studiehjälpen och inte skolka för mycket. Vid avbrott från gymnasiet, säger reglerna, att det är från det datumet som studierna avbryts som eleven ej längre har rätt till studiehjälpen och inte heller till alla bidrag som är knytna till gymnasiestudier (kan i vissa fall handla om rätt så mycket pengar som familjer förlorar).

  Ang. läsa "på distans" - så är det återigen en fråga om åldern. Vid avbrott på gymnasiet innan din son kan få ut ett Studiebevis, så måste han vänta till 1 juli det kalenderåret han fyller 20 år för att kunna antas till komvux-kurser.
  Folkhögskolorna kan ha distansutbildningar på gymnasial nivå - deras hemsida är www.folkhogskola.nu
  ***
  Vad gäller ungdomsgymnasiet, så är det Korrespondensgymnasiet som på försök erbjuder några distansutbildningar men ej på just HA-programmet tyvärr utan på endast några få högskoleförberedande program och man söker till "korr" via gymnasieantagningen (och kanske inte kommer in... eller kommer in men då är det på de utb., som de kan erbjuda, ej HA).

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Lena,
  du svarade i kommentaren att din son redan fyllde 20 år (under året 2020) och han kommer därför ej kunna antas gill ungdomsgymnasiet om han nu gör avbrott; detta pga hans ålder.
  Då finns det för gymnasiestudier följande alternativ för honom:
  - folkhögskola
  - självstudier och prövningar och sedan läsa en kurs på komvux och ansöka om att få ta ut examensbevis*** från komvux
  - komvux.
  *** I Examensbevis från komvux får ej kursen Idrott och hälsa 1 ingå (ändring i reglerna sedan 1 jan 2017). Men då krävs det också 100p. mindre för exam.bevis från komvux. Det lägsta studietakt som komvux brukar kunna acceptera är 25% och då läser man 10 timmar/vecka (ingen studiemedel för de studierna pga man måste läsa på minst halvtid för att ha rätt till studiemedel, det får man läsa om på CSN´s hemsida: www.csn.se ).

  Det finns rätt många fördelar som gymnasieelever har och komvux-studerande inte åtnjuter; det brukar man inte tänka på innan det är för sent.
  Gymnasieelever behöver inte själva köpa skolböckerna, de har rätt till lunch på skolan och åkkort för att kunna åka till skolan och får även garanterat plats på alla kurser som ingår i deras program;
  på komvux finns inga sådana fördelar. Man bekostar själv läroböckerna, man får inte äta gratis under skoldagen och man bekostar resor till-från skolan också på egen hand; man söker också till varje kurs, separat och kanske inte kommer in på alla de kurser man vill eller behöver läsa.
  Ang. studieekonomi: det är även här fördelaktigare att fortsätta läsa på gymnasiet;
  på ungdomsgymnasiet: så länge man är inskriven på skolan och skola rapporterar in till CSN att eleven bedriver studier på heltid, har man rätt att behålla de studiebidragen man har fått beviljat, även om man får F i kurserna;
  Och så är det inte på komvux eller på högskolenivå. För att vid varje ny ansökan om studiemedel, tittar CSN på tidigare studieresultat och om man ej har uppvisat godkända studieresultat (godkända betyg i kurser för vilka man fick studiemedel) får man avslag på sin ansökan om fortsatt studiemedel.

  • Lena Tack för snabba svar. Måste han läsa in hel gymnasieutbildning på komvux eller bara läsa in några kurser för att få gymnasiekompetens?
  • Anna

   I examensbevis från komvux får kurser betygsatta på gymnasiet ingå (förutom Idrott och hälsa 1, som inte får ingå). Vi rekommenderar göra planering tillsammans med SYV på komvux. Din son kan redan nu ta kontakt med SYV på komvux i den kommunen som han är folkbokförd i (och för det behöver han inte hoppa av gymnasiet ännu...).
   Det finns några fasta regler kring examen från komvux: 2400 poäng (100p mindre än på gymnasiet, men då får inte idrottskursen ingå - så det är "kompensation" för den förlusten...) och av dem får max 150 poäng vara betygsatta med F. Matte 1, Engelska 5 och Svenska 1 måste ingå med godkända betyg. Historia, Naturkunskap & Samhällskunskap måste också ingå men man kan ha F i de kurserna (max 150 poäng F totalt i examen från komvux).

   Är det yrkesexamen, måste även minst 400 poäng yrkeskurser (specifika för just det programmet) ingå med godkända betyg. Rätt många kurser i examen från komvux är "vilka gymnasiekurser som helst" men komvux brukar ha rätt så begränsat utbud av kurser att ge plats på - alltså allt som oftast bygger man på det man tar med sig från gymnasiet och fyller på med de obligatoriska kurser, i första hand + sedan "för volym" med de kurser som komvux just i den kommunen kan erbjuda plats på.

   Är det högskoleförberedande examen, så måste även svenska 2,3 och engelska 6 ingå med godkända betyg.
   Det finns inga nackdelar med att träffa SYV på komvux nu, snarast; då säger din son att han är 20 år och tänker påbörja läsa på komvux så fort det går men att han är idag ännu inskriven på ungdomsgymnasiet; så får han höra vad SYV-en har att säga; viktigt att inte missa ansökningsperiod på komvux (de ligger olika i olika kommuner). Efter samtal med komvux-syven är det inte alls omöjligt att man vill försöka stanna på ungdomsgymnasiet så länge det bara går... pga mycket osäkra villkor för vad som kommer gälla på komvux: man söker och sen får svar, kanske ett par veckor innan kursen skulle börja PLATSBRIST. Och så får man söka till nästa kursstart och inte missa ansökningsperioden till den; missar man, så söker man till ännu nästa start - man kan hålla på så i rätt så många år... Sedan, om man får F i en komvux kurs eller gör några avbrott, så brukar komvux inte vara så pigg på att ge fler chanser, utan de kan sätta "karenstid" t.ex 1år är inte ovanligt att man får vänta innan man kan försöka återigen få plats på komvux-kurser.
   Förklaring om "hårda villkor" på komvux: det är endast grundskola som är obligatorisk.
   Komvux har ont om resurser och varje utbildningsplats kostar pengar. Det finns många som vill eller behöver läsa och komvux har inte råd att ge många chanser. Beror mycket på ekonomiska villkor just i "den aktuella kommunen just nu" - det  kan gå upp och ner; vissa år är det lättare att få plats på komvux och sen kan bli mycket svårt igen (eller tvärtom). Är man mycket envis, så brukar det till slut lösa sig och man får ut examensbevis men det finns ingen tidsbegränsning på det; man kan hålla på med det i rätt så många år. Finns också de som aldrig fick examen från komvux, utan gav upp... tyvärr. Så, det gäller att lägga ner tid på studierna. Har man inte tid och/eller motivation just nu, så kanske man ska göra annat och söka läsa när man har tid och lust för det.

  Frågor och svar taggade med 'gymnasiet' (631 st.)

  • M 16 år

   Hur fungerar modernaspråk meriten?

   Hej, Jag har nyligen börjat första året på Naturvetenskapsprogrammet. Jag undrar hur modernaspråk fungerar när det gäller merit och det slutliga poängvärdet. Får man 0.5 av en kurs även om man inte uppnår A, eller tar man alltid betyget x 100 för att få antal poäng? Jag vill veta om jag får...

   Milla SYV: Hej M,till svenska högskole-universitetsutbildningar konkurrerar man i betygsgrupper med en siffra som heter Meritvärde. Meritvärde är summan av Jämförelsetalet som är detsamma som... Läs hela svaret
  • Leo 16 år

   Kom inte in på förstahandsval och vill inte gå på dem under?

   Så jag var rätt säker på att jag skulle komma in på första valt som var teknikprogrammet, men det gjorde jag inte det blev 272.5 i gräns och jag har 270, så nu kommer jag inte gå på teknikprogrammet men vill ju göra det så undrar om detta går och lösa hade ju kommit in på de flesta andra teknik...

   Anna SYV: Hej Leo,om du är behörig sökande, så borde du få en RESERVplats (köplats på reservlistan), fick du den? Det var ju synd att du inte sökte Teknikprogrammet... Läs hela svaret
  • Vägledare 51 år

   Studier för en 17-årig flykting från Ukraina?

   Hej Jag försöker hjälpa en ungdom som flydde från Ukraina. Hen är 17 år och bor för närvarande i Göteborg. Hen vill egentligen tillbaka hem till Ukraina så fort som möjligt men det är oklart när det blir möjligt och under tiden måste man tänka på studierna. Hen kan ganska bra engelska, men inte...

   Peter SYV: Hej och tack för din fråga.I Göteborg finns det cirka 60 gymnasieskolor; var god se listan på gymnasieguiden.se/gymnasium?GbgUndervisning på de flesta gymnasieskolorna i Sverige och... Läs hela svaret
  • Linn 24 år

   Hermods journalistutbildning - har jag gått klart gymnasiet då?

   Hermods har två journalistutbildningar (komvux) 1 och 2 - vad är skillanden? Är 2 an en påbygggnadskrus? och är en kurs på 100 poäng 20 veckors studietid? Om jag pluggar båda programmen och har en ofullständig gymnasieexamen, har jag klarat gymnasiet då? Dum fråga men jag känner mig...

   Peter SYV: Hej Linn,det är synd att du inte länkade till information om de utbildningar/kurser som du nämner i din fråga. Jag tror du menar gymnasiala kurser inom ämnet... Läs hela svaret
  • Veronica 20 år

   Kan jag få en gymnasieexamen med reducerat program?

   Hej, Om jag reducerar bort sam1a1, his1a1, na1a1 och religion 1 (totalt 200p) i min studieplan, kan jag ändå få en yrkesexamen (dvs. gymnasieexamen) om jag får godkända betyg i resterande kurser (dvs. inkl. alla kärnämnen, gymnasiesarbete + de program...

   Anna SYV: Hej Veronica!Nej, det är inte möjligt att få ut examensbevis om man ej uppfyller kraven och de kurserna du nämner är obligatoriska och måste finnas med i examensbeviset. Dock... Läs hela svaret
  • Johannes 16 år

   Kan man tacka nej till gymnasium som man har ansökt till?

   Hej! Jag har en fråga angående ansökning på indra2 till gymnasiet. Jag undrar om jag kan tacka nej till mitt första gymnasie val (om jag kommer in på det) och istället ansöka till mitt andra val? Eller måste man gå på det gymnasiet som man kommer in på?

   Milla SYV: Hej Johannes,du nämner Indra2 i din fråga. Jag gissar därför på att du söker till gymnasiet i Göteborgs Regionen. Om det är så, kan kan du ögra... Läs hela svaret
  • Astera 16 år

   Gymnasieboende & boende Täby?

   Hej, efter sommaren börjar jag gymnasiet och har sökt in på praktiska gymnasiet Täby. Jag ska gå på en praktisk linje (hotell och turismprogrammet) men tänker göra lite extra kurser som ger mig högskolebehörighet. Jag bor inte i Täby...

   Julia SYV: Hej Astera!Du ställer en svår fråga. Det finns ingen garanti på att hitta boende under studietiden - i det fallet som du beskriver. Det är vårdnadshavarnas ansvar fram tills du fyller 18år... Läs hela svaret
  • Sara 21 år

   Beräkna meritpoäng?

   Hej! Min vän har mer än 2400 poäng i gymnasiet, och undrar hur antagning kommer att beräkna hennes poäng i detta fall. Hon är medveten att om man läst utökade kurser som ger meritpoäng kommer dessa att räknas. Dock är frågan om hon läst utökade kurser och fått högre betyg än kurser som hon hade...

   Julia SYV: Hej Sara,Alla betyg från examensbeviset (förutom betyget i kursen Gymnasiearbete eller komvuxarbete, om man har examensbevis från komvux) kommer räknas in. Och dessutom även de betygen som i examensbeviset... Läs hela svaret
  • Minna 19 år

   Plugga upp matte efter gymnasiet?

   Hej! Just nu går jag estet bild och form på gymnasiet. Jag tänkte plugga till förskolelärare på högskolan, men för det måste jag ha godkänt i matte 2, vilket jag antar att jag kan plugga upp på komvux eller Vuxenutbildningen (eller visst är det samma sak?) Min första fråga är, jag tog matte...

   Anna SYV: Hej Minna!Behörighet till förskollärarprogrammet brukar beskrivas så här: "Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b och Samhällskunskap 1b". Jag kan inte hitta någon... Läs hela svaret
  • Mia 17 år

   Går dåligt på naturprogrammet, kan jag få behörighet till saker efter?

   Hej jag går första året på naturprogrammet och det går inte bra som jag förväntat. Jag hade väldigt hög merit när jag ansökte till gymnasiet och då många A. Nu går det verkligen inte bra i kemi och i matte då jag nästan får F. Även i några andra ämnen får jag låga betyg på som jag tidigare hade...

   Anna SYV: Hej Mia,jag gissar att du med "naturprogrammet" menar NA, för annars kan man även mena NB. Du frågar om man med låga betyg kan bli läkare eller... Läs hela svaret
  • Jesper 20 år

   Angående gymnasiearbetet på Gymnasiet?

   Jag går andra året på Samhällsprogrammet för högfungerande Autism och jag undrar om jag måste göra Gymnasiearbetet i årskurs 3, även om jag har planer att inte studera vidare efter gymnasiet på högskola/Folkhögskola/Universitet. Tack på förhand

   Julia SYV: Hej Jesper!för att få ut Examensbevis från gymnasiet måste en kurs som heter Gymnasiearbete (vanlig förkortning GA) finnas med - och den måste finnas med godkänt betyg (E). Utan... Läs hela svaret
  • Bayan 18 år

   Hur blir det när man läser kurser som ger mer än 2500 poäng?

   Hej! Jag går mitt andra år på natur och läser mer än 2500p, i ettan läste jag 2 utökade kurser och nu så läser jag även 2 till utökade kurser, det blir totalt 2900 poäng. Hur kommer det blir när min merit ska räknas, vet att det inte ska vara mer än 2500 poäng, kommer de då ta bort kurserna där...

   Anna SYV: Hej!de kurser som i din studieplan står som "utökat program" kommer i ditt examensbevis bli markerade med "U" och betyg i U-kurser räknas in i 2 fall: om en... Läs hela svaret
  • Oscar 17 år

   Vad är kraven att få utökad kurs?

   Hej, jag går El- och energiprogrammet första året men jag vill ta kemi 1, fysik 1&2 och matte 2,3,4 plus dom högskoleförberedande ämnena och jag undrar ifall det är möjligt eller ifall jag borde byta till teknikprogrammet. Alla kurser finns i gymnasiet jag går i och jag är väldigt bra i...

   Anna SYV: Hej Oscar!Att läsa utökade kurser är inte elevens rättighet, utan rektors beslut gäller.Att kurserna finns på din gymnasieskola är jättebra, då ökar chanser för dig... Läs hela svaret
  • alva 19 år

   Vad ska jag studera vidare till?

   Hej! Jag är osäker på vad jag vill studera till. Något jag vet är att jag vill studera i Sverige, men i framtiden vill jag arbeta och bo i något annat land. Antingen i ett engelskt talande land eller i sydkorea. Vad ska man studera till? Jag funderar på ett yrke inom vård/omsorg (Då jag är...

   Julia SYV: Hej Alva,det kan finnas många fördelar i att skaffa sig högre utbildning i samma land där man senare vill jobba i. Anledningen är att landets utbildningar är anpassade till de regler, lagar och... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga