1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej Zara,

  enligt informationen på skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation/regler-och-krav-for-lararlegitimation/larar--och-forskollararlegitimation-och-krav-for-att-fa-anstallning kan man få tillsvidareanställning som modersmålslärare även utan att ha lärarlegitimation (detta i första hand om arbetsgivaren inte kan få tag på en behörig modersmålslärare).

  För att bli behörig modersmålslärare gäller följande:
  Ämnet "det aktuella språket" kan ingå inom ämneslärarexamen, men om det inte ingår i någon svensk lärarexamen, då

  behöver man ha en lärarexamen (i andra undervisningsämnen) och ha klarat 30 högskolepoäng*** i det språket som man vill bli modersmålslärare i och få ut en lärarlegitimation från skolverket (man måste också kunna styrka att man har "det aktuella språket" som sitt modersmål). Om man sedan innan redan har lärarlegitimation, ansöker man i så fall om utökning av legitimationen.
  ***30 hp motsvarar studier på heltid i en termin.

   

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga