Lovisa 35 år

  jag har en elev som är intresserad av att gå teknikprogrammet inriktning informations- och medieteknik för att sen läsa till civilingenjör. på skolverkets behörighetsguide står olika kurskombinationer och vad som krävs utifrån dessa för att bli civilingenjör. vad betyder kurskombinationerna?

  2 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Lovisa!
  Civilingenjörsprogrammen, på de svenska lärosätena: högskolor och universitet, kräver (för särskild behörighet) godkända betyg i en kombination av följande kurser:
  fysik2
  matematik4
  kemi1 

  men till vissa civilingenjörsprogram kan ännu fler krav ställas, som t.ex om programmet leder till yrken som Kemi-ingenjör, kan även kemi2 krävas, och om utbildningen är inriktad på biologi, kan även biologi1 eller biologi2 krävas. Även andra krav kan ev.ställas, beroende på programmets exakta inriktning och innehåll men samtliga civilingenjörsprogrammen i Sverige (i alla fall som det är nu, uppgift från augusti 2022) kräver en kombination av de kurser som jag listade ovan.
  Med en "kombination" menas att i fall endast en eller några kurser "ur" det "paketet"/kombinationen som krävs för särskild behörighet finns bland den sökandes meriter, så räcker inte det utan ALLA kurser (alltså en kombination) av kurserna måste finnas med - med godkända betyg. I annat fall är sökande obehöriga och kan ej antas till svenska utbildningar på högskolor/universitet. 
  Dock kan man ha de betygen utanför examensbeviset. Om eleven ej på gymnasiet får alla betygen som hen behöver, kan hen komplettera efter gymnasiet, t.ex genom studier på komvux, på en folkhögskola eller på basåren på högskolor-universitet.
  ***
  Vidare till den informationen som finns om eleven som vill bli Civilingenjör
  Det är endast i inriktningen TeknikvetenskapTE och inriktningen Naturvetenskap på NA som både fysik 2 och matematik 4 är obligatoriska kurser och kommer därför garanterat erbjudas. På alla andra gymnasiala utbildningar, även på andra inriktningar inom TE kan man inte på förhand garantera att läsa alla de kurser som krävs för särskild behörighet till civilingenjörsprogrammen.
  Kemi1 ingår i alla inriktningar på TE och på NA
  Ofta, men inte alltid, kan eleverna som läser andra inriktningar än just Teknikvetenskap få möjlighet att läsa även fysik2 och matematik4. Dock kan hinder uppstå i form av t.ex lärarbrist eller att schemat inte går ihop.
  Så, om man på gymnasiet (utan at behöva komplettera senare) vill garanterat få läsa kemi1, fysik2 och matematik4, då är det en av två utbildningar som eleven bör försöka komma in på:  inriktningen TeknikvetenskapTE eller inriktningen Naturvetenskap på NA.
  Kika gärna på Programplan_TE.pdf - där ser man att fysik2 och matte4 är inriktningskurserna på inriktningen Teknikvetenskap och på andra inriktningar är de kurserna valbara, vilket betyder att de kan erbjudas att välja (om gymnasieskola har den möjligheten) eller så erbjuder skolan att läsa andra kurser.
  Tips! ingenjörsutbildningar finns ej endast på högskolor/universitet, utan även i andra skolformer, t.ex kan man på Teknikprogrammets fjärde år läsa mot yrket Gymnasieingenjör och så finns det rätt många ingenjörsutbildningar även inom yrkeshögskola
  Några exempel på utbildningar inom yrkeshögskola:
  utbildning/jensen-yrkeshogskola/dev-ops-engineer
  utbildning/ec-utbildning/cloud-infrastrukturspecialist
  utbildning/insu-installationsbranschens-utbildnings-och-utvecklingscenter/elteknikingenjor-AI
  utbildning/hogskolecentrum-arboga/elkraftsingenjor-produktion-distribution-och-miljo
  utbildning/lernia-yrkeshogskola/elkraftsingenjör
  utbildning/teknikhogskolan/elkraftsingenjor-teknikhogskolan
  utbildning/ec-utbildning/cad-konstruktör
  utbildning/nackademin/samhallsbyggnad-infrastruktur
  utbildning/hermods-yrkeshogskola/byggnadsingenjor-rot
  utbildning/hermods-yrkeshogskola/automations-och-robot-ingenjör
  utbildning/hermods-yrkeshogskola/anlaeggningsingenjor-infrastruktur

  • Lovisa

   tack för ditt utförliga svar! förstår dock fortfarande inte det här med kurskombinationer. vi säger att en elev läser samhällsprogrammet inriktning samhälle och vill bli civilekonom. enligt behörighetsvisaren finns då två alternativ: kurskombination 1: matte 3b/3b och kurskombination 2: matte 3b/3b & moderna språk - aktuellt språk 3. I det ena alternativet krävs enbart matte och i det andra matte + språk. är det olika civilekonomutbildningar som kräver att man läst olika kurser? dvs ser det olika ut från lärosäte till lärosäte? annars förstår jag inte vad kurskombinationerna betyder.

  • Anna Så vitt jag vet kräver alla civilekonomprogrammen i Sverige godkänt betyg i matematik 3b eller 3c. Moderna språk 3 kan krävas på vissa utbildningar, som har någon form av "internationell inriktning" men det är endast några få program på de svenska lärosätena som kräver moderna språk 3 för behörighet (särskild behörighet). Men med Samhällsvetenskapsprogrammet finns det ett annat "problem" i förhållande till civilekonomprogrammet, nämligen att endast matematik 1 och 2 ingår som obligatoriska kurser. Det finns alltså inte några som helst garantier på att få läsa matematik 3 på samhällsvetenskapsprogrammet. Många gånger går det, men på förhand kan man inte veta. Det kan uppstå lärarbrist och då prioriteras de obligatoriska kurserna framför de valbara. Alltså, om en elev vill komma in på civilekonom eller kandidat i ekonomi, rekommenderas i första hand Ekonomi/inriktning ekonomi. Annars går det också bra med NA och TE (på de två programmen läses upp till matte 3 som obligatoriska kurser på samtliga inriktningar). För övrigt, brukar ekonomiutbildningar på högskolenivå kräva även samhällskunskap 1b, men det är ett "mindre problem" för att den kursen ingår som obligatorisk på alla högskoleförberedande program, däremot om man läser på ett yrkesprogram, så kan man behöva komplettera med samhällskunskap 1a2.
  • Anna Vilken inriktning på SA eleven läser har väldigt sällan betydelse för behörighet till eftergymnasiala studier, därför att de kurser som ofta brukar krävas för behörighet som t.ex matte 2 och samhällskunskap 1b ingår som obligatoriska på SA, oavsett inriktning. Undantag: om man vill bli lärare i samhällskunskap, krävs i så fall kursen Samhällskunskap 2, och den ingår som obligatorisk endast i en av inriktningarna på SA (men har eleven tur, kan hen läsa den kursen som valbar även om hen går en annan inriktning på SA eller ett annat program, än SA).
  Lovisa Sellman SYV

  Tack igen! Alltså: olika utbildningar som leder till samma yrke kan ställa olika krav på vilka kurser man läst? det är det som menas med kurskombination?

  Frågor och svar

  • Lovisa 35 år

   RIG/NIU poängplan?

   Jag har läst att om man går RIG eller NIU läser man ämnet specialidrott upp till 700 poäng. "Tar" man då poäng från andra kurser eller läser man utökat program för att få plats med idrotten, eller en kombination av...

   Milla SYV: Hej Lovisa!inom Individuellt val, 200p. läser RIG- och NIU elever idrottskurserna. De resterande idrottskurser, utöver 200p.individuellt val, brukar läsas som U-kurser, utökat program. Det är inte ovanligt att... Läs hela svaret
  • Åsa 47 år

   värt att läsa till Logistiker och får man jobb?

   Hej! Jag är 47 år gammal och har sista tiden upplevt att man blir bortvald när man söker till jobb inom vård och service där jag har utbildning och erfarenhet. Antagligen pga att man tror att yngre människor kräver lägre lön samt att...

   Milla SYV: Hej Åsa,Logistiker och Speditör är två av de många icke-reglerade, i Sverige, yrken. Att yrket är Icke-reglerat betyder att det ej finns strikta regler ang.vilken... Läs hela svaret
  • Elissa 21 år

   hur får man 120hp i engelskastudier för att bli behörig för KPU?

   Hej, jag funderar på att läsa till engelsklärare i gymnasieskolan men vill helst läsa fristående kurser då ingen högskola har ett lärarprogram som erbjuder den kombination av ämnen jag vill undervisa i. Jag läste att det krävs 120hp i ämnesstudier för att bli behörig för KPU i engelska, men jag...

   Milla SYV: Hej Elissa!Du får det bästa (mest rätta) svar på din fråga hos antagningsgruppen på det lärosäte där du vill läsa KPU. Det är... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   behörighetintyg från folkhögskola?

   Hur funkar det om man får grundläggande behörighet från folkhögskola? Det är fortfarande meritvärdet från gymnasiet man konkurrerar med när man söker till högskola/universitet?

   Milla SYV: Hej Lovisa,om man får studieomdöme från en folkhögskola (som ger grundläggande behörighet) då får man som "betyg" en siffra upp till max 4.0 och med den siffran... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   Högskolebehörighet fr om nästa år?

   Jag läser olika krav på grundläggande högskolebehörighet på olika sidor så undrar vad som gäller? Sen läste jag att i nuläget kan man välja till högskolebehörighet på yrkesprogrammen inom ramen för de 2500...

   Milla SYV: Hej Lovisa,den frågan du ställer blir aktuell från hösten 2024, alltså först om 2 år. De elever som börjar på gymnasiets yrkesprogram kommer under sitt första... Läs hela svaret
  • alva 19 år

   Vägar efter kognitionsvetenskap?

   Hej! Under den senaste tiden har jag funderat på att läsa kognitionsvetenskap på Linköpings universitet. Det låter intressant, men inte utmanande för mig. Därför har jag funderat på civilingenjör. Vilka yrken eller vidare studier kan jag läsa efter kognitionsvetenskap? Eller ska jag satsa på...

   Julia SYV: Hej Alva!Med kandidatexamen i kognitionsvetenskap får man en bred och kvalificerad teoretisk kunskap om hur biologiska och maskinella system bearbetar och kommunicerar information. I en komplex och... Läs hela svaret
  • alva 19 år

   Vilken ingenjörsinriktning?

   Hej! Jag funderar på att läsa till civilingenjör, men har upptäckt att det finns så många olika inriktningar? Mina intressen är människokroppen, gillade även biomedicin i skolan. Jag är också intresserad av design. Matte är ett ämne jag gillar, men fysisk 1 och 2 tyckte jag var svårare. Jag...

   Julia SYV: Hej Alva,det stämmer att det finns många olika inriktningar på civilingenjörsprogrammen. Utbud av utbildningar på de svenska lärosäten fastställs till första dagen i... Läs hela svaret
  • Josefin 32 år

   Teknikinformatör, fler titlar?

   Hej! Jag studerar till teknikinformatör via hermodhs. Vad kan en teknikinformatör arbeta mer som? Kan jag arbeta som någon slags informatör eller kommunikatör? Eller bör jag gå en annan utbildning för just det?

   Julia SYV: Hej Josefin!yrken som Teknikinformatör, Informatör och Kommunikatör är i Sverige icke-reglerade vilket betyder att arbetsgivare får fritt anställa med vilken utbildning de själva tycker... Läs hela svaret
  • Leah 20 år

   Studieintyg?????

   Hej Det är så att jag har precis börjat plugga på universitetet och nu vill jag söka jobb. Men dem begär studieintyg. Hur fixar jag det och jag har fortfarande inte fått betyg så jag vet inte hur jag gör?

   Milla SYV: Hej Leah,kontakta administratör på den institutionen där du studerar. Hen bör kunna hjälpa dig genom att skriva ut ett Intyg på att du är för närvarande studerande vid deras institution.... Läs hela svaret
  • Linn 24 år

   Var kan jag träna på Matematik digitalt?

   Jag ska plugga kort gymnasiet på komvux och innan det måste jag lära mig matematik igen. Kan typ högstadiet. Har dyskalkyli så det är svårt för mig. Jag vill ej ha bok utan helst plugga matematik digitalt. Helst gratis! Några bra appar / hemsidor?

   Milla SYV:  Hej Linn,den hemsida vi brukar rekommendera vad gäller repetera eller lära sig nytt inom matematik är matteboken.se - det är gratis och de har också forumet för... Läs hela svaret
  • Linn 24 år

   Komvux: Fristående kurser enbart kopplat till programmet man läser?

   (KOMVUX) Jag måste göra klart de ämnen som ger en gymnasieexamen och dom fristående kurserna man får välja efter svenska engelska (dom ämnen som krävs för en examen) måste vara kopplade till samhällsvetenskapliga och humaniora ”programmet” som jag valt? Förut verkade man kunna välja fritt...

   Anna SYV: Hej Linn,det skedde en stor ändring - trädde i kraft 1 juli 2021 - och det blev friare vilka kurser som får ingå i examensbevis från komvux men helt fritt är... Läs hela svaret
  • mehdi 17 år

   Kan jag läsa om kurser jag redan läst?

   Kan jag läsa om kurser som jag redan är godkända i för och höja mina betyg. Vid byte av gymnasieprogram?

   Julia SYV: Hej Mehdi,en gymnasieelev har rätt att läsa på Heltid (bland annat för att inte förlora rätten till studiehjälpen från CSN). En gymnasieskola kan erbjuda läsa Andra... Läs hela svaret
  • Mahdy 20 år

   Kan man läsa upp godkända kurser på komvux?

   Hej, Jag har studerat klart gymnasiet och har gymnasieexamen, men skanar vissa betyg alltså har ett "F", och vill höja vissa betyg från ett godkänd betyg till ett högre för att kunna komma in i det programmet jag vill på högskolan. Jag vet att man kan läsa underkända kurser på komvux, men...

   Mikael SYV: Komvux bör ge plats på kurserna till sökande som saknar kunskap som kursen avser att ge. Den vanliga tolkningen av det är att om man har godkänt betyg då har man kunskaper... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga