jessica 18 år

  Jag går andra året på samhällsprogrammet i gymnasiet. jag har många kurser att tenta och därför tänkte jag om det finns någon slags sommarskola där man kan bli av gymnasiearbete under sommaren?

  1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej Jessica,
  Gymnasiearbete görs mot slutet av årskurs 3 på gymnasiet, detta pga det är "slutklämmen", alltså genom GA ska eleven visa att hen har under sin 3-årig gymnasial utbildning skaffat sig kunskaper och färdigheter för att klara av framtida studier på eftergymnasial nivå (du läser högskoleförberedande program och ditt GA ska visa att du inom samhällsvetenskapligt kunskapsområde är tillräckligt väl för beredd inför högre studier och den förmågan övar man upp ständigt, så att bli klar med GA innan man börjat år3 på gymnasiet ...? är inte alls tanken). GA finns inte för att "bocka av" och läsa vidare på gymnasiet... utan det är "sammanfattande slutklämmen" som ska bevisa att du har lärt dig tillräckligt mycket under dina 3 år på gymnasiet, därför är svar på din fråga - nej, det finns inte och det ska inte göras på det sättet.

  På förhand, t.ex redan nu så kan du samla material inför ditt framtida GA: notera saker som du vill inkludera i ditt GA, men själva genomförandet är det under år3 och helst mot slutet av år3 på gymnasiet, som man ska ägna sig åt.

  mvh

  L.

  • jessica men i min skola så börjar man gymnasiearbete i början av 3:an, och det finns många av mina vänner som blev klara med gymnasiearbete innan årskurs 3. Jag ville bara fråga hur jag kan söka till en sommarskola där man kan göra klart gymnasiearbete.
  • Julia

   Vi känner inte till att det finns några sommarskolor för elever mellan år2 och 3 på gymnasiet där man kan göra klart gymnasiearbete. Ditt GA måste bli godkänd av handledaren för GA på din gymnasieskola. Du kan göra ditt GA på egen hand men du kommer inte veta om du fick godkänt betyg eller inte innan handledaren satt betyget. Det brukar gå till så här: till visst datum (ofta i mitten på höstterminen i år3 på gymnasiet vill handledaren för GA få svar ang. Tema och Frågeställningar, som hen sedan antingen godkänner eller avslår - eleven och handledaren måste komma överens om temat/frågeställningar; sedan arbetar eleven fram till ett visst datum, t.ex i slutet av januari i år3, då det är avstämning - eleven visar för handledaren vad hen har gjort och får feed-back "på vägen"; och sedan är det att redovisa hela GA, kan t.ex vara i mitten på april i år3 (eller ett annat datum, som handledaren för GA sätter upp) som är "deadline" och sedan får eleven svar om GA är godkänt eller inte; högre betyg än E kan man inte få för GA. Utan E i GA uppfyller eleven ej kraven för examensbevis.
   Att din handledare för GA skulle sätta godkänt betyg på ditt GA innan du börjar årskurs 3 kan jag inte föreställa mig att så skulle ske! Det har inte vi varit med om förut. Får du annan info från din skola - hör gärna av dig och berätta för oss.

  • jessica okej tack. men en till fråga. gymnasiearbete är endast F eller E och den är 100 poäng. men tar man då 100 multiplicera den med 10 om man får E eller hur blir det?
  • Anna

   Betyg i GA räknas inte in i jämförelsetal eller meritvärde. Men det är helt nödvändigt att få E i betyg på GA för att uppfylla kraven för examensbevis.

  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar taggade med 'läkarprogrammet' (182 st.)

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga