FrågorGy

  Är det möjligt att gå om ett år om det är i maj några veckor innan studenten alltså att begäran sker några veckor innan man tar studenten och får sitt studiebevis? Jag vill nämligen gå om och byta linje och ja jag har läst 2-3 kurser för att kunna få så nära behörighet som möjligt. Min fråga dock är om en rektor fortfarande kan bevilja detta speciellt också om man har ett antal icke godkända kursbetyg och inte klarat varken svenskan eller gymnasiearbetet?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  du kan önska få förlängd undervisning men det är i mångt och mycket en Ekonomisk fråga (det kostar pengar att ge undervisning); Du får gärna läsa om reglerna på skolverkets hemsida>> och i 9 kap. 7 § i gymnasieförordningen. 
  Förenklat kan man säga att det är svårt för elever att få förlängd undervisning på gymnasiet i andra fall än att de är elitidrottare, turnerande artister eller har svårigheter som är väldokumenterade (diagnoser, helst flera olika + skriftliga rekommendationer från läkare och/eller psykologer; utlåtande från en kurator kan i vissa fall också räcka). Saken är den att i fall hemkommunen (där du är folkbokförd) vägrar betala till skolan för att ge dig förlängd undervisning, och skolan ändå väljer att göra det, då är det en ekonomisk förlust för din skola. Gången brukar vara att rektor på gymnasieskola ansöker hos elevens hemkommun om tilläggsbelopp till "skolpengen"; hemkommunen kan säga Nej. Att ansöka och få svar är en process som kan ta lång tid. 
  Om du har väldokumenterade svårigheter i form av flera diagnoser eller annat som påvisar varför du inte kunde klara gymnasiet på tre år, då kanske det går... Om du inte har det, så tror jag tyvärr inte att det kommer att gå. Det är enklare för gymnasieskolan att utfärda ett studiebevis för dig, så är skolan "klar med dig", så får du sedan göra vad du vill: söka till komvux, till folkhögskolorna, söka jobb eller vad annat som helst (det blir inte längre din skolans ansvar utan ditt eget). Det är också så att om rektorn ansöker om förlängd undervisning för dig så kommer hemkommunen garanterat begära (av skolan) bevis på att de har insatt stödåtgärder för dig när du låg "efter" i kurserna och det är "jobbigt" för skolan att få fram (speciellt om de inte satt in sådana åtgärder i den omfattningen som kan anses vara befogat för att hjälpa dig uppnå godkända betyg). "Huvudlinje" är att eleverna ska få stödundervisning och särskilda åtgärder under sina tre år på gymnasiet (dock saknas många ggr resurser för att sätta in de åtgärder... ). 
  Du kan önska få förlängd undervisning - vänd dig till kurator och till rektor på din skola och gör det snarast. Var dock beredd på att svaret kan bli Nej, vi anser inte att du har rätt till förlängd undervisning.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga