Funderingar

  Hej! Jag har misslyckats med mitt tekniska basår som avslutas nu till hösten och jag har tagit fullt CSN under tiden jag studerat. Jag har varit inskriven på alla kurser och gjort inlämningar och försök men har misslyckats med mina sluttentor. Jag undrar hur det kommer gå för mig med CSN när jag inte har blivit godkänd i alla basårets kurser.

  CSN skriver såhär på sin hemsida angående studiekrav på höskolans basår: ”Kravet är att du ska studera i den takt som står i din utbildnings­plan. Med detta menar vi följande:

  * Du bör klara samtliga kurser utan att studierna försenas. Det innebär till exempel att du ska ha klarat alla examinationer och prov med godkänt resultat. Det är skolan som bedömer om du klarat studierna enligt utbildningsplanen.

  * Vi kan godta mindre och tillfälliga förseningar om skolan bedömer att dina studier som helhet inte kommer att försenas.”

  Jag undrar hur det går till med CSN i relationen mellan fup och hp. Jag vet ju kvoten för hur mycket man måste klara i hp per termin för att fortfarande beviljas CSN, men hur ser det ut på tekniska basår med fup. Lyckas inte hitta någon bra information online ifall detta innebär att jag inte kommer att beviljas CSN till hösten.

  Hade varit mycket tacksam för svar och eventuellt vart jag ska kolla för att få den information jag behöver.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  det är studieutredare vid CSN som beslutar om studiemedel.
  Av den informationen som du hittade på CSN´s hemsida framgår att man ska ha godkända betyg i samtliga kurser på basåret på universitetet för att det ska räknas som tillräckliga studieresultat. Du behöver alltså samla på dig godkända betyg som motsvarar heltidsstudier under två terminer; jag tror det går bra att "kombinera" de godkända resultat från basåret och från de framtida studier på komvux, på en folkhögskola eller på högskola-universitet (alltså på en studiemedelsberättigad utbildning på lägst gymnasienivå).
  Exempel: vi säger att den studerande fick godkända betyg i hälften av kurserna/poängen på universitetsbasåret; hen läste alltså i 2 terminer på heltid men fick godkända betyg för endast en termin. Då fattas det, vad gäller studieresultat, godkända betyg som motsvarar heltidsstudier under 20 veckor. Den studerande kan uppnå det som "fattas" genom t.ex studier i 400 gymnasiala poäng på komvux, eller 30 högskolepoäng (vilket motsvarar heltidsstudier under en termin på 20 veckor).
  Men, oavsett vad jag eller någon annan säger till dig, gäller det som CSN bestämmer. Det är deras tolkning av reglerna som gäller, och du kan därför med fördel vända dig till de som jobbar på CSN och fråga där. Du kan inte försämra din situation genom att ställa frågorna till CSN.
  Ang. relation mellan hp och fup, så är fup en förkortning för "förutbildningspoäng"; basåren på högskolor-universitet är inte högskole-universitetsutbildningar, utan de så kallade "för-utbildningar" (det gäller alla universitets basår, både naturvetenskapliga och tekniska). Så, i frågan om studiemedel så hittade du ju information om vad som gäller för basåren. Alla basåren på universiteten mäter kurserna i fup i stället för hp (detta för att utbildningen är ju inte en högskoleutbildning och kurserna är inte högskolekurser utan gymnasiala kurser).

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga